.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz š.r. 2023/2024

Žiaci SOŠ služieb sv.Michala 36 v Leviciach sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 8.1.2024 do 12.1.2024. 30 študentov bolo ubytovaných v lyžiarskom stredisku Selce Čachovo. LVVK začal v pondelok 8.1.2024 poučením o bezpečnosti, po presune sme sa ubytovali a zoznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Stravovanie bolo zabezpečené trikrát denne (raňajky, obed, večera) formou hotelovej obsluhy. Raňajky boli formou švédskych stolov.

Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Ski centra Selce Čachovo. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci študenti zvládli základy lyžiarskeho výcviku, v utorok  všetci vedeli využívať výhody vlekov a v stredu zvládli nástrahy svahu. Počas celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na ubytovni, boli slušní voči sebe i personálu ubytovne. Akcia dopadla nad očakávania a keďže lyžiarsky kurz mal pozitívnu odozvu aj u študentov, budeme sa ho snažiť organizovať aj v nasledujúcich rokoch. Je to jediný priestor, kde je žiak odkázaný tak sám na seba, ako aj na pomoc svojho učiteľa či spolužiaka. Je to priestor pre tvorbu pozitívnej klímy nielen v triede, ale aj na celej škole!

Mgr.Jozef Duhony - vedúci lyžiarskeho kurzu 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o