.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceLátkové a nelátkové závislosti

O závislosti hovoríme v prípade dlhodobo sa opakujúceho vzorca správania, ktoré človeku prináša potešenie, úžitok či úľavu, ale zároveň mu škodí, a napriek uvedomovanej škodlivosti a snahe správanie obmedziť, v ňom človek pokračuje.

Podľa toho, či je človek závislý od užívania návykovej látky alebo od správania bez návykových látok, delíme závislosti na látkové a nelátkové. Vďaka novým technológiám, ktoré umožňujú sledovať procesy v mozgu pri činnostiach u látkovo a nelátkovo závislých ľudí, vedci potvrdili podobný priebeh a dôsledky u oboch druhoch závislostiach. Zjednodušene sa dá povedať, že napr. pri hazardnom hráčstve (gamblingu) dochádza k obdobným zmenám a procesom na úrovni mozgovej aktivity ako pri závislosti od alkoholu či nikotínu. O tom, ako to s látkovými a nelátkovými závislosťami je medzi mladými ľuďmi nám prišli porozprávať zástupcovia Regionálneho osvetového strediska v Leviciach.

Mgr. Blanka   Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o