.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTrh práce

Trh práce je v posledných rokoch ovplyvňovaný rôznymi neekonomickými faktormi. Najzásadnejším dopadom na slovenský trh práce bolo vypuknutie pandémie COVID-19 a vojna na Ukrajine. To však nezastavilo minuloročný rast pracovných miest (1,7 %), ktorý zostal pozitívny vďaka nárastu počtu robotníkov v stavebníctve. Naopak, v priemysle, najväčšom odvetví hospodárstva, počet pracujúcich za rok klesol, pričom došlo k strate viac ako 64 000 pracovníkov. Miera evidovanej nezamestnanosti v Nitrianskom kraji dosiahla úroveň v marci 2023 3,68%. Ku koncu mesiaca marec 2023 celkový počet uchádzačov o zamestnanie v Nitrianskom kraji predstavoval 15 905osôb. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla 4,35%.

Najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola v okresoch Komárno (3,62%) a Nové Zámky  (3,17%). Najnižšia bola v okresoch Nitra  (1,93%) a Zlaté Moravce (2,35%). Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva predstavoval 349 109  osôb.O tom, ako sa uplatniť na trhu práce, aké možnosti majú absolventi stredných škôl, ako podnikať, ako si hľadať prácu v zahraničí, prišla našich žiakov poinformovať zástupkyňa ÚPSVaR v Leviciach – Mgr. Eva Frtúsová z referátu poradenstva a vzdelávania. Žiaci tak mali možnosť získať informácie z „prvej ruky“ a rozšíriť si tak svoje poznatky o aktuálnom trhu práce.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléra

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o