.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSPU v Nitre – Zelená univerzita

Slovenská poľnohospodárska univerzita je  centrom poľnohospodárskeho vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku s dôrazom na produkciu zdravých a bezpečných potravín, ochranu životného prostredia, zachovanie biologickej diverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Vznikla v roku 1952 a za obdobie svojej existencie vychovala takmer 90-tisíc absolventov. Na šiestich fakultách ponúka štúdium v akreditovaných bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programoch v dennej aj externej forme.

Dňa 17. 1. 2024 navštívili našu školu zástupkyne fakulty ekonomiky a manažmentu, Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD., prodekanka pre rozvoj a komunikáciu a Ing. Iveta Košovská, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a akreditáciu študijných programov. Spolupráca s touto katedrou má už u nás dlhšiu tradíciu a boli sme radi, že sa opäť stretávame. Vo svojej prezentácii priblížili maturantom možnosti štúdia na ich fakulte ako aj študentský život a uplatnenie sa na trhu práce.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o