.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov. Školské kolo OSJL sa uskutočnilo 14. decembra 2023, žiaci súťažili v dvoch  kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka, v kategórii B si zmerali sily žiaci 1. a 2. ročníka. Olympiáda bola zameraná na všetky oblasti predmetu – na gramatiku, sloh a literatúru.

Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota v zložení  Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. 

 

Vyhodnotenie:

KATEGÓRIA A:

1.    miesto:   Peter, Petráš, IV. H

2.    miesto:   Bianka Gričová, IV. KGO

3.    miesto:   Boris Adamec, IV. H

 

KATEGÓRIA B:

1.    miesto:   Michaela Ježíková, II. H

2.    miesto:   Ema Juhászová, II. KGO

3.    miesto:   Barbora Molnárová, II. H

Víťazom srdečne blahoželáme.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o