.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia UCM Trnava

Dňa 7. 12. 2023 našu školu navštívila bývalá žiačka Saška Králová, ktorá študuje na UCM v Trnave. Sme radi, keď sa naši bývalí žiaci prídu pochváliť tým, ako sa im v živote darí a kde študujú. Už sa stáva pomaly tradíciou, že zároveň odprezentujú svoju univerzitu a naši terajší žiaci tak majú možnosť získať tie najlepšie informácie nielen o štúdiu, ale aj o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce a o študentskom živote.

Saška si so sebou zobrala aj spolužiakov – Kristínku Verónyovú a Radoslava Rafaelisa. V trojici virtuálne previedli našich maturantov svojou školou – UCM v Trnave a oboznámili ich s akreditovaným študijným programom – manažment v turizme a hotelierstve. Študenti môžu rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti na úrovni vysokoškolského vzdelávania a nadobudnúť tak potrebnú nadstavbu k vedomostiam, ktoré získali na stredných odborných školách zameraných práve na oblasť turizmu a hotelierstva. Príležitosť má každý, kto má vzťah k manažmentu, ľudom, marketingu, gastronómii, ale i k voľnočasovým aktivitám a geografii turizmu a zaujíma ho i ekonomika a riešenie praktických projektov. Absolventi týchto študijných programov majú široké uplatnenie, a to nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o