.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda ľudských práv

10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Práve v tento deň bola Valným zhromaždením OSN vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorej preambula hovorí, že uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných, neodňateľných práv je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete. Aby sa nezabudlo na jej odkaz, 8. 12. 2023 sa na našej škole uskutočnila už tradičná vedomostno-postojová súťaž s názvom Olympiáda ľudských práv. Účastníkmi boli žiaci študijných odborov, ktorí po absolvovaní vedomostného testu pokračovali obhajobou vybranej tézy, kde formou logickej argumentácie a výmeny postojov a názorov dokazovali svoju erudovanosť a schopnosť reprezentovať našu školu v krajskom kole.

Víťazom školského kola sa stal Peter Petráš zo IV.H triedy. Záštitu nad 26. ročníkom Olympiády ľudských práv a 6. ročníkom Ceny prof. M. Kusého opäť prevzala prezidentka SR pani Zuzana Čaputová.
Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazovi gratulujeme.

Výsledky:
1. miesto: Peter Petráš, IV.H
2. miesto: Boris Adamec, IV.H
3. miesto: Michaela Ježíková, II.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o