.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAktivity žiakov v mesiaci október 2023

Žiaci II.KGO Obchodný pracovník absolvovali súťaž v darčekovom balení – Darček k životnému jubileu.

Kritériá súťaže

  1. Vystihnutie témz
  2. Výber vhodného tovaru
  3. Estetika a súdržnosť

Darčekové balenie zvládli podľa zadanej témy bez problémov

1.miesto: L.Sekerová

2.miesto: L.Zorvanová

3.miesto: M.Molnárová

Žiaci boli ocenení cenami.

 

 

Žiaci III.KGO Obchodný pracovník absolvovali súťaž v darčekovom balení – Darček pre blízku osobu.

Kritériá súťaže:

  1. Vystihnutie témy
  2. Výber vhodného tovar
  3. Estetika a súdržnosť

Darčekové balenie zvládli podľa zadanej témy bez problémov

1.miesto: N.Ecseková

2.miesto: N.Bandová

3.miesto: K.Poláková

Žiaci boli ocenení cenami.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o