.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levicesúťaž - „ Generácia €uro“

V MK Obchod a služby sme sa zapojili do súťaže „ Generácia €uro“. Cieľom súťaže , ktorá sa uskutočňuje na Slovensku každý rok, je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo štátu. Študenti si rozšíria vedomosti o Eurosystéme a prehĺbia si všeobecné poznatky o svete financií. Súťaž pozostáva z troch vedomostných kôl – online kvízu, zadaniu a prezentácie. Súťaž je určená pre študentov vo veku 16 – 19 rokov.

Na našej škola sme vytvorili súťažné tímy v triede III. KGO – obchodný pracovník a IV.KGO – obchodný pracovník. V ďalších triedach sme si mimosúťažne vyskúšali online kvíz na internetovej stránke www.generationeuro.eu. Medzi úspešných riešiteľov on-line kvízu patrili aj žiaci z II.N triedy. Žiaci si prehĺbili vedomosti zo sveta financií zároveň mali príležitosť zdokonaliť svoje základné schopnosti analytického a kritického myslenia.

Ing. Anna Kováčová 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o