.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia o pracovnej stáži v zahraničí

V mesiaci november sa žiaci nižších ročníkov hotelovej akadémie zúčastnili prezentácii o možnostiach pracovnej stáži v zahraničí. Žiaci sa oboznámili s organizáciou, podmienkami a prínosom takejto stáže. Absolvovaním pracovnej stáže v zahraničí si žiaci môžu overiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti aj v zaujímavých zahraničných destináciách.

Ing. Mgr. Mária Riecka

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o