.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTýždeň vedy a techniky na našej škole

Vyučujúci prírodovedných predmetov SOŠ služieb pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku v termíne od 6. do 10. novembra 2023 pripravili rôzne podujatia pre žiakov školy. Cieľom Týždňa VaT na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí študentov, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať ich o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Hlavným cieľom bolo podporiť záujem o poznatky vedy a techniky u žiakov nasledovnými aktivitami:

 

  • Súťaž iBobor, čo je informatická online súťaž, v ktorej sú súťažné úlohy zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu a matematické základy informatiky, čím chceme iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Do súťaže sa zapojilo 64 žiakov.
  • Súťaž EXPERT geniality show spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém (papierovo alebo online). Súťažiaci odpovedajú na 50 otázok (25 v každej téme). V každej otázke vyberajú spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie testu má každý súťažiaci 60 minút.
  • Deň chémie, kde sa žiačky odboru kozmetik pokúsili priblížiť a zatraktívniť chémiu, podnietiť zvedavosť a naučiť niečo nové. Pre spolužiakov si pripravili ukážky aparatúr a chemických laboratórnych zručností, predstavili pripravené výrobky použiteľné v bežnom živote.
  • Bezpečnosť na internete - mobilné technológie využívajú mladí ľudia vo svojom živote väčšinou konzumným spôsobom (na komunikáciu, vyhľadávanie informácií, prehrávanie hudby a videí, hry). Cieľom workshopu bolo ukázať študentkám, že s použitím vhodných nástrojov sa môžu sami stať tvorcami digitálneho obsahu a k správnemu zabezpečeniu svojho súkromia.
  • Prenosné planetárium bolo rozložené v telocvični školy. Starlab umožňuje pozorovanie hviezdnej oblohy aj počas dňa, nezávisle od počasia, je to unikát v strednej Európe. Zaujímavá je projekcia hviezd, súhvezdí, gréckej mytológie, Slnečnej sústavy, Galaxie, meteorológie aj cez denného svetla. Súčasťou prezentácie bola aj prednáška o slnečnej sústave a prezentácia Kvapka vody.
  • Energoland Mochovce – vybrané triedy sa zúčastnili exkurzie, kde ich čakalo viac ako 40 interaktívnych sekcií, kde mali možnosť preskúmať celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť, získať vedomosti, ako s energiou nakladal človek v minulosti a aké sú možnosti využívania a tvorenia energie dnes.

PaedDr. Lenka Kluchová a Ing. Zuzana Hrušovská

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o