.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTriedna súťaž v odbore inštalatér

Dňa 26.10 sa v dielňach na Kálnickej ulici uskutočnila triedna súťaž III.B triedy v odbore 3678 H  inštalatér s názvom "Montáž vodomernej modelovej zostavy". Pri montáži sa hodnotila zručnosť, technologický postup, funkčnosť, tesnosť, čas a celkové prevedenie montáže. Zároveň bol kladený dôraz aj na správny výber náradia a nástrojov, keďže na relatívne krátkom úseku vodovodného potrubia boli použité tri druhy tesniacich materiálov a celkovo 17 spojov.

Každý žiak si po svojej montáži tlakovacím prípravkom svoju zostavu odskúšal reálnym  tlakom vody, akým je natlakované bežné vodovodné potrubie. Žiaci mali možnosť si odskúšať,  že nie je dôležité ukončiť montáž čo najrýchlejšie, ale čo najkvalitnejšie a bez netesnosti na potrubí.

Vyhodnotenie:

1.miesto :  Jakub Mihálka

2.miesto  : František Horváth

3.miesto  : Martin Stankovič

Mgr. Oliver Dianovský, MOV a UOP

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o