.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceCofee break

Dňa 26. 10. 2023 sa v Juniore konal Infoseminár pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v Nitrianskom  kraji, ktorý zabezpečovalo krajské pracovisko NIVAM ku katalógu podporných opatrení. Pri tejto príležitosti naša škola zabezpečila cofee break. O obsluhu sa postarali žiaci II.H triedy, odbor hotelová akadémia pod vedením MOV Milana Hríbika. Studený bufet pripravili žiaci III.C triedy pod vedením MOV Bc. Oľgy Gagovej.

Akcia sa žiakom vydarila, za čo dostali pochvalu od organizátorov, ktorí vyjadrili veľkú spokojnosť s obsluhou aj s občerstvením.

Milan Hríbik, MOV

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o