.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHodina slovenčiny v Tekovskej knižnici v Leviciach

V mesiaci október navštívili žiaci študijných odborov (III. KGO, IV. KGO, II. H) a učebných odborov (I. D) Tekovskú knižnicu v Leviciach v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra. Hodina bola zameraná na knihovnícko – bibliografickú výchovu. Študenti sa naučili pracovať s on-line katalógom a vyhľadávať tituly z knižničného fondu.

Okrem výpožičiek kníh ponúka knižnica prezenčné výpožičky z príručnej knižnice, výpožičky novín a časopisov, bibliograficko-informačné služby, rezervovanie knižničných dokumentov. Knižnica organizuje exkurzie, ponúka prístup na internet, konzultačné a poradenské služby. V posledných rokoch sa intenzívne venuje práci s mládežou, usporadúva besedy a literárne kaviarne s rôznymi autormi z oblasti umenia a literatúry. Netradičná hodina v prostredí Tekovskej knižnice v Leviciach má dobrú odozvu nielen u žiakov, ale aj u pracovníkov knižnice, pretože sa tým zvyšuje počet čitateľov, ktorí využívajú služby knižnice.  

           Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o