.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNávšteva Tekovskej knižnice

Dňa 16. 10. 2023 sme opäť navštívili Tekovskú knižnicu v Leviciach a zúčastnili sme sa knihovnícko-bibliografickej lekcie v Oddelení odbornej literatúry. Prednáška bola spojená s praktickým vyhľadávaním knižničných dokumentov s využitím on-line katalógu. Pani knihovníčka upozornila aj na podporu kritického myslenia a overovanie informácií. Tekovská knižnica v Leviciach je regionálnou verejnou knižnicou a plní aj funkciu mestskej knižnice.

Je informačným, bibliografickým, koordinačným a vzdelávacím strediskom knižníc levického regiónu. Tentokrát sa prednášky zúčastnili žiaci z I.H a I.KGO triedy. 

 

Mgr. Blanka Chubanovová

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o