.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAko mi drogy a alkohol zmenili život

Občianske združenie NELEGÁL bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 27.04.2000. V rámci tohto združenia vzniklo v decembri 2001 Resocializačné stredisko Šurany – Okomáň, ktoré sa nachádzalo v malom rodinnom dome na samote. Neskôr bola zrekonštruovaná budova bývalej školy na Novom Svete pri Šuranoch a od roku 2015 funguje komunita výlučne na Novom Svete.

Hlavnou činnosťou resocializačného strediska je vykonávanie resocializačného programu, starostlivosť o klientov, ktorí sa dobrovoľne podrobili procesu uzdravovania sa zo závislosti. Klient v tomto zariadení je povinný riadiť sa rozhodnutiami komunity, aktívne sa zúčastňovať života komunity a dodržiavať pravidlá. Cieľom resocializačného procesu je adaptácia do normálneho života a prirodzeného prostredia.

So svojimi cestami životom a skúsenosťami s drogou, alkoholom a inými návykovými látkami sa s našimi žiakmi podelili dvaja klienti resocializačného zariadenia. Sprevádzala ich zástupkyňa za vykonávanie opatrení Mgr. Daniela Jaššová.

Niektoré reakcie žiakov nás milo prekvapili. Z rozhovorov klientov so žiakmi vyplynulo, že existujú mnohé iné spôsoby, ktorými človek dokáže uniknúť z reality. Jedným z nich je napríklad šport. Sme radi. Že máme triezvo uvažujúcich žiakov.

Veríme, že osudy klientov OZ NELEGÁL sú pre nich dostatočným mementom.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o