.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOrientácia na trhu práce

Pracovný trh sa mení v globálnych i našich miestnych podmienkach veľmi rýchlo. Veľa sa hovorí o prognózach automatizácie, nedostatku pracovnej sily, ale naopak aj o nedostatku práce pre všetkých. Ako sa na bližšiu i vzdialenejšiu budúcnosť môžeme pripraviť a ako sa správne orientovať na trhu práce nám priblížili pracovníčky ÚPSVaR v Leviciach.

Dňa 16. februára 2023 navštívili našu školu a pripravili pre žiakov II.N, IV.KG a V.H zaujímavú prezentáciu  o uplatnení sa na trhu práce, ktorú spojili aj s top 25 najžiadanejšími povolaniami v súčasnosti.

Tiež poukázali na to, že zamestnávatelia očakávajú digitálnu gramotnosť, pochopenie technológii, ovládanie práce so softvérom. Nestačí vedieť používať smart telefón alebo zapnúť PC, je to celý komplex vedomostí, ktorými musí zamestnanec disponovať.

Študentom podali vecné informácie o tom,  kedy požiadať o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie na ÚPSVaR. Štatút študenta majú absolventi strednej školy do 31.08.2023 v prípade, ak neuzavreli pracovnú zmluvu. Po tomto termíne sa musia absolventi zaevidovať na ÚPSVaR – tzn. do 10. 9. 2023. V tom prípade budú mať hradené sociálne poistenie nepretržite a svojej zdravotnej poisťovni odovzdajú potvrdenie o evidencii na úrade.

Ďalšie zaujímavé informácie ako napr.:
•    kde požiadať o sprostredkovanie zamestnania
•    ako podať žiadosť na úrade práce a kde nájsť žiadosť
•    ako sa uchádzať o pracovné miesto
•    ako správne napísať žiadosť do zamestnania a motivačný list
•    príprava uchádzača o zamestnanie – tvorba životopisu
•    nové informácie, ktoré platia od januára 2023
určite pomôžu našim žiakom pri orientácii sa na trhu práce.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o