.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceCesta do krajiny zázrakov

Február je mesiacom plesov, všade to hýri farbami, krásnymi róbami, dobrou hudbou. Nebolo tomu inak ani u nás. Dňa 10. 2. 2023 žiaci IV.ročníka hotelovej akadémie usporiadali pre svojich spolužiakov ples, prostredníctvom ktorého nás preniesli do krajiny zázrakov. Už názov plesu, Cesta do krajiny zázrakov, evokoval niečo nové, tajomné. Prítomní vchádzali do sály kľúčovou dierkou a ocitli sa v imaginárnom lese plnom kvetov a svetielok.

Touto cestou nás sprevádzali šarmantné moderátorky – Auri a Sári. Ples tradične otvorila pani riaditeľka Mgr. Zuzana Nemčoková a miesto úvodného spoločenského tanca prekvapili skvelé tanečníčky a naša speváčka Naty.

Po večeri nasledovala zábava, v rámci ktorej bola bohatá tombola a zvolili sa Kráľovná a Kráľ plesu. Tento titul získali naši bývalí  žiaci – Kiko Stribula a Lenka Lietavová.

Mnohí využili aj služby fotografky a fotili sa na lavičke želaní na pódiu.

Teší nás, že už roky sa na naše plesy vracajú aj bývalí žiaci a veríme, že sa táto skvelá tradícia nepreruší a pridajú sa aj ostatní.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o