.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKyberšikana

     Kyberšikana je forma šikanovania realizovaná prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a sociálnych sietí, ktoré sa stali súčasťou  nášho každodenného života. Je jedným z najčastejších negatívnych javov, objavuje sa najmä medzi mladistvými.

     Interaktívny seminár o kyberšikane, ktorý viedla pani Karin Ternovszká, absolvovali žiaci I.H triedy v priestoroch Tekovskej knižnice v Leviciach dňa 26. januára 2023. Úvodná časť bola zameraná na teóriu, žiaci  sa oboznámili so základnými pojmami, ktoré sa týkajú šikany a kyberšikany. V ďalšej časti hodiny mali možnosť prostredníctvom interaktívnych hier a cvičení vyjadriť svoje názory, myšlienky a postoje k danej téme. Žiakom sa interaktívny seminár veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalšie zaujímavé aktivity v príjemnom prostredí knižnice.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o