.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBiela zima

     Biela zima s nami letí na saniach, my z tej rýchlej jazdy nemávame strach... Známou  zimnou piesňou sa začala dňa 31. januára 2023 novoročná akadémia BIELA ZIMA, ktorú žiaci pripravili pre spolužiakov a pedagógov ako malý darček k novému roku. Priniesla nám trochu bielej zimy do každodenných dní.

     Jessica Kováčová a Peter Petráš privítali žiakov a pedagógov milými slovami. Úvodným valčíkom nás potešili žiaci V.H triedy Ráchel, Diana a Daniel. Na ukulele zahrala a zároveň aj zaspievala Natália Kasalová, žiačka IV.H triedy. Dobrú náladu vniesli do programu dievčatá Aneta, Majka, Klaudia, Monika a Alexandra, ktoré zatancovali chytľavú  bachatu. V modernom rytme sme pokračovali ďalej, dievčatá V.H triedy Jessica, Ráchel, Diana a Rebeka si pripravili rytmickú choreografiu. Nežnú bielu pieseň sme si vypočuli opäť v podaní Natálie Kasalovej. Zamilovaný valčík zatancovali Majka, Jakub, Klaudia a Kristián.

     Moderátori Jessica a Peter zaželali všetkým prítomným 12 mesiacov šťastia, 52 týždňov zdravia a 365 dní lásky. Na záver pani riaditeľka poďakovala účinkujúcim, ktorí sa podieľali na príprave kultúrneho programu.

     Keďže je obdobie fašiangov a zábavy, žiaci našej školy navštívili zariadenie sociálnych služieb FÉNIX, aby obyvateľom domova dôchodcov urobili radosť kultúrnym vystúpením, a tak im vniesli do všedných dní trochu prívetivosti, láskavosti a dobrej nálady, čo sa im aj podarilo. Dôchodcom sa program veľmi páčil. Riaditeľ domova PhDr. Robert Budinský, MBA poďakoval našim žiakom za vystúpenie, za spríjemnenie dňa a obdobia fašiangov.

     Akadémiu spolu so žiakmi školy pripravili členky MK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. O technické zabezpečenie a ozvučenie sa postarali Ing. Miloslav Lacko a technik Ľudovít Göbölös.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Biela zima v ZSS Fénix

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o