.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠkolské kolo Olympiády ľudských práv

Olympiáda ľudských práv je najprestížnejšia celoštátna súťaž študentov stredných škôl v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Jej cieľom je atraktívnou formou naučiť mladých ľudí obhajovať a presadzovať rovnaké práva pre všetkých členov spoločnosti, upozorňovať na nebezpečenstvo rôznych foriem intolerancie, diskriminácie a rasizmu. Umožňuje mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na usporiadanie spoločnosti a viesť dialóg s významnými osobnosťami v oblasti ľudských práv, podporuje v mladých ľuďoch samostatnosť, tvorivosť a iniciatívu v občianskej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Do súťaže sa každoročne zapojí vyše 4500 študentov z celého Slovenska.
64 najlepších postupuje do celoštátneho finále.

Našu školu bude v krajskom kole reprezentovať Štefánia Štrbová z III.H triedy, ktorá v školskom kole získala najvyšší počet bodov. Víťazke blahoželáme.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o