.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov. Školské kolo OSJL sa uskutočnilo 9. decembra 2022, súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3., 4. a 5. ročníka, v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka.

     Olympiáda bola zameraná na všetky oblasti predmetu – na gramatiku, sloh a literatúru. OSJL je postupová súťaž. Podmienkou postupu do vyššieho kola je absolvovanie nižšieho kola a umiestnenie sa na 1. mieste.

     Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota v zložení  Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. Organizačne súťaž zabezpečila predsedníčka PK SJL Mgr. Jana Hríbiková.

Vyhodnotenie:

KATEGÓRIA A:

1.    miesto:   Jessica KOVÁČOVÁ, V.H
2.    miesto:   Natália KASALOVÁ, IV.H
3.    miesto:   Daniel TURCZI, V.H

KATEGÓRIA B:

1.    miesto:   Nina ECSEKOVÁ, II.KGO
2.    miesto:   Vanesa SZAPPANYOSOVÁ, I.KGO
3.    miesto:   Ema JUHÁSZOVÁ, I.KGO

Cena obecenstva za rečnícky prejav: Natália KASALOVÁ, IV.H

Do krajského kola postupujú:
1.   Jessica KOVÁČOVÁ, V.H – kategória A
2.   Nina ECSEKOVÁ, II.KGO – kategória B

Víťazom srdečne blahoželáme.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o