.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia UCM Trnava

Dňa 8. decembra 2022 k nám zavítali naši bývalí študenti – Kristián Stribula, Nika Bontová a Vaneska  Kamenská, aby terajším študentom predstavili školu, na ktorej úspešne študujú už tretí rok.

Je to Inštitút manažmentu UCM v Trnave, ktorý vznikol 1. júna 2020 transformáciou Ústavu občianskej spoločnosti UCM v Trnave. Inštitút manažmentu (IM) je priamo riadená organizácia s celouniverzitnou pôsobnosťou a ako najmladšia súčasť UCM v Trnave so svojimi študijnými programami dopĺňa nevyplnené miesto v škále študijných programov nielen na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj na celom Slovensku.

Cieľom Inštitútu manažmentu UCM je postupne ponúkať úplné vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch štúdia a pripraviť tak vysokokvalifikovaných absolventov, ktorí sú schopní úspešne pôsobiť na manažérskych pozíciách, ale aj samostatne podnikať.

Kiko, Nika a Vaneska presviedčali budúcich maturantov  o tom, že u nich  sa neutopía v teórii, práve naopak. Ak chcú  podnikať, tak po skončení štúdia môžu začať, pretože už na škole si vyskúšajú vlastný projekt. Netreba vedieť všetko z učebnice, dôležité je vedieť premýšľať a všetky informácie implementovať do všetkého, čo chcú v budúcnosti robiť. Porozprávali aj o aktivitách, ktoré majú v rámci štúdia, aj o možnostiach ďalšieho vzdelávania  v zahraničí.

Sme radi, že na nás nezabudli a prišli sa podeliť so svojimi skúsenosťami a zážitkami.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o