.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBurza informácií

Po pandemickej odmlke sa 1. decembra 2022 opäť sprístupnili priestory Úradu práce sociálnych vecí a rodiny  v Leviciach stredným školám  v  okrese. Možnosť odprezentovať sa dostali aj niektoré školy mimo okresu, či už z Nitry, Banskej Štiavnice alebo z Nových Zámkov. Podujatie slávnostne otvorila a všetkých prítomných privítala pani riaditeľka ÚPSVaR v Leviciach Mgr. Zuzana Kováčiková. Pozvanie prijal aj novozvolený primátor Ing. Ján Krtík. Burza informácií má svoje neodmysliteľné miesto pri voľbe  budúceho povolania.

Právom je považovaná za dôležitú súčasť kariérneho poradenstva, pretože práve tu majú možnosť žiaci ZŠ a ich rodičia získať prvotné informácie o ich budúcej škole. Voľba povolania a  správnej profesie nie je ľahká úloha, pretože treba brať do úvahy aj potreby trhu práce, aj možnosti samotného žiaka. Našu školu prezentovali žiaci hotelovej akadémie – Sára Szénásiová a Peter Petráš, zástupkyne SOŠ služieb – Ing. Marta Agárdyová a PaedDr. Iveta Pomothyová, výchovná a kariérna poradkyňa – Mgr. Blanka Chubanovová, predsedníčky PK odborných predmetov – Ing. Alena Zsigmondová a Ing. Anna Kováčová.  Sme radi, že pozvanie prijali aj zástupcovia zamestnávateľov duálneho vzdelávania – Ing. Milena Krenčanová,   Levmilk a.s. Levice a Peter Obert, Auto – Rácz s.r.o. Levice.Za prípravu našej prezentácie ďakujeme Mgr. Viere Gogorovej a Mgr. Oľge Obrtálovej a žiakom študijného odboru grafik digitálnych médií. 

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o