.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTriedna súťaž zručnosti v učebnom odbore murár

Dňa 30. 11. 2022 sa v priestoroch murárskej dielni našej školy uskutočnila triedna súťaž zručnosti v učebnom odbore murár, ktorej sa zúčastnili žiaci II.A triedy.

Úlohou súťažiacich  bolo vymurovať stenu z pórobetónových tvárnic a zhotoviť väzbu pravouhlého rohu.  Hodnotiaca komisia hodnotila: osadenie prvého radu tvárnic, presnosť pravouhlého rohu, rovinnosť stien, pílenie tvárnic, prípravu  a nanášanie lepidla, čistotu práce a pracoviska, starostlivosť o náradie, dodržiavanie zásad BOZP a hygieny pri práci. Žiaci si mali možnosť v praxi overiť svoje vedomosti, zručnosti a  získať nové pracovné skúsenosti.  

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, získali hodnotné ceny. 

miesto:   Dominik Benik 

miesto:   Viktor Csontos 

miesto:   Marian Gaál 

Organizátor súťaže: Bc. Paukovič

Ing. Alena Zsigmondová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o