.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice



Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. januára 2022 víťazi  školského kola súťažili v okresnom kole on line olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2A nás reprezentoval Peter Petráš z II. H triedy a v kategórii 2B /starší žiaci/ to bol Mojmír Bezák za III.KG triedu. PROUD OF YOU BOTH/ sme hrdí na vás/ and CONGRATULATION BOYS. Musím povedať, že chlapci bojovali v naozaj silnej konkurencii žiakov gymnázií a napriek tomu dosiahli vynikajúci počet bodov a testy vypracovali bez problémov a v pomerne krátkom časovom úseku. Veď posúďte sami......

Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2A, okresné kolo (6)

1.Gymnázium Juraja Szondyho, Mládežnícka 22,Šahy        TRVANIE: 23:57      BODY: 25

2.Gymnázium, Satratovská 87, 934 05 Levice                                24:47                24

3.Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová5,Levice                               29:39                24

4.Cirkevné gymnázium F.Fegyvernekiho, SNP 4. Šahy                     32:40                 24

5.Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice              23:32                 23

6.Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice            18:19                 16                                                                    

 

Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2B, okresné kolo (6)

1.Gymnázium Juraja Szondyho, Mládežnícka 22, Šahy-Ipolyság           32:57            30,682

2.Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice                 17:53             29,227

3.Gymnázium, Satratovská 87, 934 05 Levice                                  33:18             29,182

4.Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice               32:07             27,636

5.Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice                                34:21             24,227

6.Cirkevné gymnázium F.Fegyvernekiho , SNP 4. Šahy - Ipolyság          35:00             21,864

Veľká vďaka za úspešnú reprezentáciu našej školy!  And boys: keep going. Next time it is going to be even better!

Anna Frimm

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o