.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceServis bieleho vína

Cieľom súťaže bolo podporiť záujem o kultúrnosť v gastronómii, rozvíjať a propagovať profesiu someliera, upevniť jeho pozíciu v gastronómii. Úlohou súťažiacich bolo servírovanie bieleho vína k jedlu. Súťažiaci odprezentovali  svoje  praktické a teoretické vedomosti  z danej oblasti.

Komisia hodnotila:
•    celkový vzhľad a osobnú hygienu súťažiacich, pracovné pomôcky,
•    mise en place - správne prestretie couvertu,
•    výber vhodných pohárov a chladiča,
•    prípravu chladiča na servis vína,
•    servis vína,
•    dodržanie pravidiel pri servise vína,
•    profesionálny prístup k práci a profesionálne vystupovanie,
•    hygienu, ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, čistotu pri každej súťažnej úlohe,
•    dodržanie časového limitu.

Triednej súťaže sa zúčastnili piati žiaci III. B triedy, odbor čašník. Súťaž viedla MOV Bc. Elena Velšicová. Víťazom súťaže sa stala Adriena Eliášová.

Cieľom súťaží bolo hľadať nové talenty, s ktorými by sa perspektívne  dalo pracovať na  zvyšovaní odbornej zdatnosti v uvedených profesiách.

Bc. Elena Velšicová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o