.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSúťaže zručnosti v MK výrobných remesiel

Dňa 19. 11. 2021 si žiaci učebného odboru inštalatér zmerali svoje sily, zručnosti a nadobudnuté vedomosti v súťaži zručnosti. Témou bolo "Skladanie vzorovej vodomernej zostavy". Hodnotili sme celkové prevedenie, rýchlosť montáže a hlavne funkčnosť a tesnosť spojov, ktorých bolo na 60 cm až 12. Každá zložená vzorová vodomerná zostava bola po montáži odtlakovaná, ako by to bolo aj reálne pri napojení objektu pitnou vodou z verejnej vodovodnej prípojky.

Žiaci sa sami presvedčili, že až tak jednoduché to nebolo, pretože pri kompletáži vodomernej zostavy jedine pri správnom použití náradia a postupe dosiahli dobrý výsledok. Cieľom súťaže zručnosti bolo aj precvičiť si častú montáž v dobrých podmienkach na dielni, keďže v praxi sa to často realizuje v malej, tmavej a mokrej vodomernej šachte. Takže podľa hesla: ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Zároveň bude táto vzorová vodomerná zostava slúžiť ako učebná pomôcka na praktickom, ale aj teoretickom vyučovaní. Najlepšie výsledky boli odmenené pracovnými pomôckami a sladkou odmenou. Na 1. mieste sa umiestnil žiak Tomáš Kakara. Aj v odbore murár sa v decembri uskutočnila súťaž zručnosti. Témou súťaže bolo „Obkladanie keramickým obkladom“. Zvíťazil Radoslav Botka, na 2. mieste skončil Ondrej Donoval a na 3. mieste  Mário Moravčík.

Mgr. Dianovský a Bc. Paukovič

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o