.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠkolské kolo Olympiády ľudských práv

10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Práve v tento deň bola Valným zhromaždením OSN vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorej preambula hovorí, že uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete.

Tento deň sme si pripomenuli zorganizovaním školského kola Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov. Súťažiaci dokázali, že problematika ľudských práv im nie je cudzia a zohráva v ich živote dôležité miesto. Víťazom školského kola sa stal Mojmír Bezák z triedy III.KG. Postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári.

Nosnou témou tohtoročnej olympiády je: Digitálny vek  - hrozba alebo šanca pre ľudské práva? Záštitu nad 24. ročníkom Olympiády ľudských práv a 4. ročníkom Ceny prof. M. Kusého prevzala prezidentka SR pani Zuzana Čaputová.

Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazovi gratulujeme.   

Výsledky:

1. miesto: Mojmír Bezák, III.KG
2. miesto: Daniel Turczi, IV.H
3. miesto: Vivien Lysáková, III.H

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o