.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

   Dňa 22. novembra 2021 sa uskutočnil 14. ročník súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL). Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 3., 4. a 5.ročníka, v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota, ktorú tvorili Mgr. Anetta Foltánová a Mgr. Jana Hríbiková.

   Organizačne súťaž zabezpečila predsedníčka MK SJL Mgr. Jana Hríbiková. V prvej časti súťaže žiaci písali test, v ktorom si mohli preveriť vedomosti zo všetkých  oblasti predmetu – z gramatiky, zo slohu a z literatúry. Druhá časť bola zameraná na tvorivosť, žiaci písali krátky slohový útvar na danú tému.

   Cieľom súťaže je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať zručnosti a vedomosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Výsledky súťaže:

Kategória A (žiaci 3., 4. a 5. ročníka)

1. miesto: Elizabeta Záhorecová , V. H
2. miesto: Daniel Turczi, IV. H
3. miesto: Mojmír Bezák, III. KG

Kategória B (žiaci 1. a 2. ročníka)

1. miesto: Nina Ecseková,  I. KGO
2. miesto: Bianka Gričová, II. KGO
3. miesto: Erik Jantoš, I. KGO

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o