.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 3. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním vzdelávacej aktivity C 3 na našej škole v priebehu 11. 10. - 19. 10. 2021.  Na Slovensko pricestovali z partnerskej školy z  Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci. 4 žiaci z učebného odboru kuchár čašník  II. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník. Počas vzdelávacej aktivity C 3   žiačky pod vedením majsterky OVY a učiteľky OVY na odbornom výcviku získavali zručnosti v tvorbe plesových a svadobných účesov na cvičných hlavách a aj na modelkách, ktoré predstavili aj regionálnej levickej televízii. Absolvovali odborné školenie na tému Plesové a svadobné výčesy boli súčasťou vyučovania odborných predmetov a prezentovali na odborných hodinách svoju školu a ako prebieha  výučba odborných predmetov v ich školskom vzdelávacom programe.  S našimi žiakmi si navzájom porovnali, aké zhodné a odlišné odborné predmety sa učia, ako prebieha záverečná skúška na SOŠ služieb Levice a SOŠ řemesel a služeb Strakonice.

V priebehu vzdelávacej aktivity C 3 zdokumentovala prácu žiačok na projekte aj regionálna televízia, čím sa kaderníčky odprezentovali širokej  verejnosti mesta Levice. Počas trvania aktivity C 3 prebiehali aj poobedňajšie aktivity ako návšteva kaderníckej prevádzky, barbier salóna v okrese Levice a pozorovanie a porovnávanie práce profesionálneho kaderníka, barbiera, zariadenie a vybavenie profesionálnych prevádzok. Zároveň sme žiakov zo Strakoníc predstavili aj mesto Levice, navštívili sme Tekovské múzeum, Topolčianky, Bojnice,  termálne kúpalisko, hostia z Českej republiky boli na prijatí u primátora  a viceprimátora mesta Levice,  ktorí sa s hosťami porozprávali o Leviciach, krátkej histórii a súčasnosti mesta, kultúre a priemysle mesta.  Hostia predstavili svoje mesto  Strakonice, históriu, súčasnosť, predstavili formou prezentácie aj svoju školu.

Video ukážka o vzdelávacích aktivitách TU.

PaedDr. Iveta Pomothyová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o