.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia v predajni ochranných pomôcok a odevov

Žiaci učebného odboru inštalatér 2 .ročník v rámci úvodných školení BOZP navštívili spoločnosť a predajňu  4 safety s. r. o, kde sa oboznámili so širokým sortimentom ochranných pracovných pomôcok a odevov. Cieľom používania ochranných pomôcok a odevov je chrániť zdravie pri práci.

My sme sa zamerali na najdôležitejšie a najčastejšie používané ochranné pomôcky v odbore inštalatér. Žiaci si následne chýbajúce ochranné pomôcky /okuliare, rukavice.../ aj zakúpili. Ich používaním si budú chrániť to najcennejšie čo majú - zdravie.

Mgr. Oliver Dianovský

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o