.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSeptember v MK výrobných remesiel

Odbor inštalatér

Začiatkom septembra žiaci učebného odboru 3678 H inštalatér v cukrárni našej školy demontovali starý spotrebič - pračku a následne montovali a zapájali novú pračku. Sami sa presvedčili, že najmä pri starých rozvodoch môžu prísť / a aj boli/ rôzne komplikácie a nie je to len rýchle zapojenie pár hadíc. Po umiestnení a vycentrovaní nového spotrebiča žiaci urobili skúšku tesnosti a aj funkčnosti pračky spustením do prevádzky.

Žiaci 2. ročníka  učebného odboru inštalatér vymieňali poškodenú stojankovú vodovodnú batériu za nový typ s praktickejším výtokovým ramenom. Montáž novej armatúry je často krát jednoduchšia ako samotná rekonštrukcia či demontáž starej a poškodenej vodovodnej armatúry. Po úspešnom namontovaní novej vodovodnej batérii, urobili žiaci kontrolu funkčnosti armatúry a tesnosti spojov.

Odbor stolár

V dobe od 13.9. do 17.9.2021 žiaci 2 ročníka odboru stolár uložili 34 m 2  podlahy  v zborovni  v budove B.  Žiaci 1. ročníka vyniesli nábytok a vytrhali parkety. 

Odbor murár

Žiaci 1. ročníka a 3. ročníka odboru murár pracovali na rekonštrukčných prácach barberského salónu, kde uložili dlažbu. V priestoroch zborovne a kabinetu vyrovnali steny  sadrovou omietkou  a vymaľovali ich.

Ing. Alena Zsigmondová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o