.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP – „Opened for Europe“ odborná stáž žiakov – 3.

V období 6. až 17. septembra  2021 sme zrealizovali posledný turnus odbornej stáže 10 žiakov našej školy na pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola inou formou odborného výcviku, s rovnakou dotáciou hodín, v reálnom prostredí profesionálnych firiem, kde desať žiakov pozorovalo organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy a precvičovali, nacvičovali praktické zručnosti vo svojich odboroch štúdia podľa jednotky vzdelávacích výstupov. 2 žiačky učebného odboru kaderník absolvovali odborný výcvik v profesionálnych kaderníctvach pod vedením vysoko profesionálnych kaderníkov- mentorov.  8 žiaci študijného odboru hotelová akadémia absolvovali inú formu odborného výcviku  v kvalitných gastronomických prevádzkach.

Účastníci boli zadelení podľa požiadavky zamestnávateľov do servisu alebo do výrobného strediska, viacerí účastníci si počas dvoch týždňov vyskúšali nácvik zručností na oboch strediskách. Počas 10 pracovných dní  precvičovali a nacvičovali zručnosti podľa pokynov prideleného mentora.  Pozorovali a porovnávali organizáciu a predpisy prevádzok Slovensko vs. Česká republika. Od prvého dňa sa všetci účastníci stáže stali plnohodnotnými členmi pracovného kolektívu a aktívne sa zapájali do pracovného života  firiem.  Mentori z jednotlivých prevádzok v závere odbornej stáže objektívne zhodnotili  vedomosti, zručnosti, kompetencie účastníkov v Hodnotiacom liste. Zamestnávatelia aj v tomto turnuse vyjadrili spokojnosť s prístupom, záujmom  a aktivitou žiakov  a vďaku za možnosť spolupracovať  s našou školou.  Vo voľnom čase účastníci  OS spoznávali zaujímavosti a pamiatky Prahy, ale aj širšieho okolia.

 

PaedDr. Iveta Pomothyová

Fotogaléria

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o