.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž pedagogických zamestnancov v Prahe – 2.

V období 6. až 10. septembra  2021 sme zrealizovali druhý turnus odbornej stáže pedagogických zamestnancov našej školy v profesionálnych pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola pre ďalších 4 pedagogických zamestnancov  veľkou príležitosťou pozorovať organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy práce, špeciálne softvérové programy vo firmách a zapojiť sa do nového pracovného tímu a pracovného prostredia firiem.

Učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy stážovali na pracoviskách podľa svojho odborného zamerania, v kvalitných hotelových a ubytovacích zariadeniach, zapájali sa aktívne do prác vo výrobnom stredisku, v servise týchto zariadení,  sledovali tvorbu webových stránok a ostatných prác v grafickom štúdiu, sledovali prácu barbiera a organizáciu práce v  barber shope. Cieľom odbornej stáže bolo sprístupniť učiteľom odborných predmetov a majstrom odbornej výchovy súčasnú odbornú prax, nové smery, trendy, činnosti, techniku, ktoré v školských podmienkach nie je možné zabezpečiť, ale zároveň prepájať vzdelávanie so súčasnou praxou a držať krok so súčasnou praxou je nevyhnutnosťou odborného vzdelávania. Svoje postrehy a skúsenosti implementujú do  učebných osnov a do ďalšieho odborného vzdelávania  žiakov v odboroch barbier, kuchár, čašník servírka, hostinský, hotelová akadémia a grafik digitálnych médií. Naša vďaka patrí aj zahraničným prevádzkam a určeným mentorom, ktorí ústretovo a ochotne prijali nového člena do pracovného kolektívu a profesionálne sa mu venovali.

PaedDr. Iveta Pomothyová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o