.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceInteraktívne semináre

   Aj napriek tomu, že sa v súčasnosti vyučovanie presunulo do online priestoru,  nezisková organizácia POST BELLUM. SK pripravila pre našich žiakov v decembri dva online semináre.

   Prvý interaktívny seminár s názvom NEŽNÁ ZMENA bol určený žiakom III.H triedy, odbor hotelová akadémia. Zážitkový seminár sa venoval revolučnému roku 1989 a obdobiu pred revolúciou.

Žiaci sa prostredníctvom hrania rolí oboznámili cez príbehy obyčajných ľudí so spoločenskou atmosférou konca 80–tych rokov 20. storočia. Každý žiak hral rolu, stal sa fiktívnym členom obyčajného bytového domu, členom rodiny a socialistickej spoločnosti. Žiaci dostali určité informácie, s ktorými pracovali a premietli tieto informácie do osudov  postáv, rolí, obyvateľov domu, ktorých predstavovali a pokúsili sa domyslieť, dopovedať, dokresliť  príbeh svojej postavy. Cieľom bolo uvedomiť si dôsledky zmien a dopady na osudy občanov, obyvateľov domu a ich rodín. Úlohou žiakov bolo prepojiť minulosť so súčasnosťou a v záverečnej spätnej väzbe povedať, čo nové sa  dozvedeli o situácii v Československu pred pádom totality i počas revolúcie.

   Druhý interaktívny seminár s názvom ROZHODOVANIE bol určený žiakom 1.KGO triedy. Žiaci sa prostredníctvom zážitku dozvedeli o téme nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie. Na chvíľu sa stali súčasťou postupnej premeny spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku. Dozvedeli sa o skutočnom príbehu hrdinky Evy. Židovka Eva vplyvom politických udalostí musela čeliť zásadnému životnému rozhodnutiu opustiť svoj domov. Cez skutočný príbeh prostredníctvom hrania rolí sa žiaci dozvedeli o problémoch, ktorým ľudia v tom čase čelili.

   Žiaci mali možnosť vyskúšať si zážitkové vyučovanie, ktoré využíva najmä simuláciu a hranie rolí. Cieľom interaktívnych seminárov bolo zoznámenie sa s históriou, s výchovou k tolerancii a porozumeniu, s rozvojom komunikačných a argumentačných zručností účastníkov.

   Touto cestou ďakujeme koordinátorke vzdelávania Mgr. Dagmar Kúdelovej Kopčanskej a ostatným lektorom z neziskovej organizácie POST BELLUM. SK a tešíme sa na ďalšie zaujímavé workshopy.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o