.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceCOVID 19 mimoriadny oznam

Riaditeľka školy dôrazne žiada žiakov školy:

1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

2. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Príloha 4 na stránke MŠ VVaŠ SR

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-3092020/

3. Riaditeľka školy dôrazne upozorňuje rodičov a žiakov, aby pri akomkoľvek prejave choroby s príznakmi Covid 19 NEŠLI DO ŠKOLY

Návod čo robiť,  ak ste chorý TU.

4. Zákaz vstupu do budovy školy cudzím osobám

Od 1.10.2020 platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00hod.do odvolania, pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

-detí do 3 rokov veku,

-osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o