.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMladý Európan

   15. ročník súťaže Mladý Európan bol dočasne pozastavený. Aprílové regionálne kolo sa nekonalo, COVID - 19 zohral svoje. Zastúpenie Európskej komisie v SR rešpektovalo všetky opatrenia a nariadenia vlády SR spojené s nákazou koronavírusu.

   Nový školský rok 2020/2021 priniesol možnosť uskutočniť vedomostnú súťaž v septembri. Žiaci IV. H triedy – Elizabet Záhorcová, Kvetka Urbančeková a Roman Krajčír sa začali pripravovať. Vypracovali projekt  o krajine predsedajúcej  Rade Európskej únie v roku 2020, o Nemecku.

   24. septembra 2020 sa v Komárne konalo regionálne kolo, ktorého hlavnými  oblasťami boli priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie.

   Záštitu nad súťažou opäť prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže bol Úrad vlády SR a podporovala ju aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

   Súťažilo sa v troch kolách. Prvé kolo súťaže bol písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou bodovou hodnotou. Druhé kolo bolo jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Krížovku tvorili jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Tretie kolo súťaže bolo finále troch súťažiacich družstiev, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami z 3 oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ.

   Naše súťažné družstvo získalo pekné II. miesto. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o