.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceNová predsedníčka žiackej školskej rady

 Dňa 29.10.2019 sa uskutočnilo prvé zasadnutie žiackej školskej rady v školskom roku 2019/2020. Zasadnutia sa zúčastnila aj pani riaditeľka Mgr. Zuzana Nemčoková.  Hlavným bodom programu bola voľba nového predsedu/novej predsedníčky.

Na úvod sme sa poďakovali Matúšovi Svitkovi z V.H triedy za dlhoročné predsedníctvo v žiackej školskej rade, za jeho aktívnu činnosť a reprezentáciu školy v Mestskom parlamente mládeže mesta Levice. Pani riaditeľka mu ako poďakovanie odovzdala diplom.

Členovia žiackej rady si za novú predsedníčku zvolili  Alexandru Kráľovú z III.H triedy.  Saška bude zastupovať žiakov školy v Rade školy SOŠ služieb i v Mestskom parlamente mládeže mesta Levice. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a oceníme všetky nové nápady či podnety.

Veríme, že tento školský rok bude rovnako úspešný ako minulý.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o