.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceObchodovanie s ľuďmi

Každý rok na jeseň si spoločnosť pripomína dva pamätné dni, kedy bol vyhlásený Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, 23.  september a Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, 18. október.

Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že nie všetky  ponuky sú pravdivé a to, čo sľubujú, nemusia vždy splniť. A práve o tomto probléme sa na stretnutiach so študentmi rozprával preventista mestskej polície Bc. Miloš Adámik. Prostredníctvom filmových ukážok poukázal na prácu rôznych neserióznych pracovných agentúr, ktoré lákajú mladých ľudí na prácu do zahraničia a ženám ponúkajú výhodné podmienky.

Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovanie. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte omnoho dôležitejšie. Mladí ľudia sa môžu ocitnúť v prostredí, ktoré im je  cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva zložité. Nikto nechce, aby ich snaha spoznávať svet skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví, ako pri hľadaní práce, tak aj pri spoznávaní sveta.

Veríme, že pre našich žiakov to bolo poučné a vyvarujú sa chýb, ktoré urobili ľudia pred nimi.

                                           Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

 

 

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o