.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia firmy Emil Rabovský

Spolupráci s obchodnou spoločnosťou Metagas a firmou Emil Rabovský  sa žiaci III. ročníka profesie inštalatér dňa 25.9.2019 zúčastnili prednášky a konzultácie s obchodným zástupcom Jiřím Kracíkom.

Firma Emil Rabovský vyrába a dodáva na český a zahraničný trh pod značkou Rabovský ucelený systém pre upevnenie technického zariadenia budov. Vznik firmy bol 5. januára 1990, vývoj a výroba systému trvá od roku 1992.

Prezentácia firmy Emil Rabovský bola veľkým praktickým prínosom pre učebný odbor inštalatér, čo prispelo k rozvoju a podpore teoretických a praktických vedomostí pre žiakov.

Ďakujeme firme Emil Rabovský, najmä jej prednášajúcemu obchodnému zástupcovi Jiřímu Kracíkovi, za plnohodnotnú prezentáciu a ochotnú spoluprácu.

Jozef Morvai

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o