.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBurza informácií 2023

Dňa 30. 11. 2023 sa v priestoroch ÚPSVaR v Leviciach konala Burza informácií, na ktorej sa žiakom základných škôl predstavilo 28 stredných škôl. Ing. Alena Zsigmondová a Ing. Romana Frajková spolu so žiakmi hotelovej akadémie a žiakmi učebných odborov autoopravár – mechanik a barbier  odprezentovali jednotlivé študijné a učebné odbory, ktoré si majú možnosť žiaci na našej škole v rámci štúdia vybrať. Informovali žiakov základných škôl o modernizácií výchovnovzdelávacieho procesu, o úspešných projektoch Erasmus+, ako aj o mimoškolských aktivitách.

Čítať ďalej...

Openday in Netherlands

Dni otvorených dverí na našich univerzitách sú už bežnou záležitosťou a každý, kto chce viac informácií, môže vybrané vysoké školy navštíviť. Deň otvorených dverí na zahraničných univerzitách je už o niečom inom. Preto by som sa s vami rada podelila o tom, ako som dostala možnosť navštíviť Holandsko a univerzitu, na ktorej chcem študovať. Počas leta som stážovala na Cypre a spoznala som tam veľa úžasných ľudí z rôznych kútov sveta. Bližšie som sa zoznámila s troma dievčatami, ktoré práve študujú na univerzite, ktorá ma veľmi zaujala. Zisťovala som si od nich viac informácii, pozitíva a negatíva danej univerzity. Keď som prišla domov, na Slovensko, neriešila som veľmi vysokú školu, pretože sme mali veľa učenia a pripravovali sme stužkovú slávnosť. Veľký zlom nastal, keď som išla na Gaudeamus do Bratislavy a uvidela som stánok so štúdiom v Holandsku a  univerzitu, o ktorú som mala záujem. Túto univerzitu zastupovala agentúra HOLPROM, ktorá je vzdelávacím poradcom pre štúdium v Holandsku. Dohodla som si u nich online stretnutie a oni ma oboznámili s podmienkami, ktoré musím splniť, ak chcem u nich študovať. No čím ma veľmi potešili bolo to, že mi ponúkli tzv.

Čítať ďalej...

Aktivity žiakov v mesiaci november 2023

Žiaci I.KGO Obchodný pracovník absolvovali súťaž v darčekovom balení – Darček k životnému jubileu.

Kritériá súťaže:

  1. Vystihnutie témy
  2. Výber vhodného tovaru
  3. Estetika a súdržnosť

Darčekové balenie zvládli podľa zadanej témy bez problémov

  1. miesto E.Heková
  2. miesto: N.Bandová
  3. miesto: T.Ungerová

Žiaci boli ocenení cenami.

Čítať ďalej...

Aktivity žiakov v mesiaci október 2023

Žiaci II.KGO Obchodný pracovník absolvovali súťaž v darčekovom balení – Darček k životnému jubileu.

Kritériá súťaže

  1. Vystihnutie témz
  2. Výber vhodného tovaru
  3. Estetika a súdržnosť

Darčekové balenie zvládli podľa zadanej témy bez problémov

1.miesto: L.Sekerová

2.miesto: L.Zorvanová

3.miesto: M.Molnárová

Žiaci boli ocenení cenami.

 

Čítať ďalej...

súťaž - „ Generácia €uro“

V MK Obchod a služby sme sa zapojili do súťaže „ Generácia €uro“. Cieľom súťaže , ktorá sa uskutočňuje na Slovensku každý rok, je priblížiť študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo štátu. Študenti si rozšíria vedomosti o Eurosystéme a prehĺbia si všeobecné poznatky o svete financií. Súťaž pozostáva z troch vedomostných kôl – online kvízu, zadaniu a prezentácie. Súťaž je určená pre študentov vo veku 16 – 19 rokov.

Čítať ďalej...

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 27. novembra 2023 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:  2A- prvý a druhý ročník a 2B – tretí a štvrtý ročník študijných odborov. 

V kategórii 2A zvíťazili:

 

1.miesto – Ema Juhászová , II.KGO

2.miesto – Michal Mižikar, I. H

3.miesto – Samuel Daubner, I.H

Čítať ďalej...

Metodický deň III.B triedy odbor kaderník

Čas neuveriteľne letí, nakoľko sme dna 24.11.2023  absolvovali metodický deň jeden z posledných. Tri roky nášho štúdia ubehli ako voda a náš čas štúdia sa kráti .Téma bola daná ,,spoločenský účes s  retro prvkom,, príprava bola svedomitá a snažili sme sa zúročiť naše doterajšie vedomosti ktoré sme nadobudli na našej škole.

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí

Dňa 23. 11. 2023 sa na pôde našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia možnosť prehliadnuť si priestory školy, oboznámiť sa s odbormi, ktoré škola ponúka, vypočuť si zážitky a skúsenosti žiakov z praxe doma aj v zahraničí, či na súťažiach. Rovnako pre návštevníkov boli pripravené hravé aktivity a tvorivé úlohy, ktoré si mohli vyskúšať, riešiť a ukázať, ako by zvládli štúdium jednotlivých odborov. Pre záujemcov o prehliadku priestorov dielní, kde sa uskutočňuje odborný výcvik, bola poskytnutá možnosť odvozu.

Čítať ďalej...

Mnoho profesií, jedno poslanie

Aj takto by sa dala charakterizovať práca profesionálneho vojaka, o ktorej nám prišli porozprávať kpt. Eva Svitková a rtm. Andrea Cétenyiová z Regrutačnej skupiny  Nitra. So žiakmi učebných odborov sa stretli 8. 11. 2023 a so žiakmi študijných odborov 24. 11. 2023. Vo svojej prezentácii sa zamerali na organizačnú štruktúru Ozbrojených síl SR, priblížili priebeh služby, podmienky vstupu do armády, podali informácie o previerke fyzickej zdatnosti i psychickej spôsobilosti.

Čítať ďalej...

Kontakt dvoch generácií

Stredná obchodná škola služieb Levice ,odbor kaderník trieda III.B už  niekoľko krát  pravidelne navštevuje Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Horná Seč, Senior Garden . Kontakt dvoch generácií prináša osoh a radosť obom stranám. Klienti zariadenia pri našich žiakoch vždy pookrejú a žiaci sa zas učia, že starnutie je prirodzená súčasť života. Jedna z posledných návštev sa  konala dna 22.11.2023 .

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o