.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceLive Cook

Pestrým osviežením  dňa  11.10.2018 v Reštaurácii SOŠ služieb bola prezentácia modernej kuchyne LIVE COOK,  ktorú pripravil náš hosť,  bývalý žiak našej školy,  MILOŠ SZALAY z hotela Sitno so svojím tímom.

Čítať ďalej...

Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho

Aj tento školský rok sme navštívili divadlo Astorka v Bratislave dňa 11. 10. 2018. Tentokrát sme si pozreli bláznivú tragikomédiu českého dramatika L. Smočka Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho. Je to jedno z najoriginálnejších diel  súčasnej českej drámy.

Čítať ďalej...

Hodina SJL v Tekovskej knižnici v Leviciach

Dňa 8. 10. 2018 sa žiaci IV. KL, I. H, IV. G a III. H presunuli v rámci hodiny SJL do Tekovskej knižnice v Leviciach. V knižnici si vypočuli informácie, ktoré môžu zúročiť nielen na hodinách SJL, ale aj v bežnom živote.

Čítať ďalej...

Zlaté nožnice SKILLS Slovakia 2018

5. októbra 2018 sa v priestoroch Výstaviska Incheba v Bratislave konala súťaž Zlaté nožnice, SKILLS Slovakia pod záštitou ŠIOV.

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Slovenskej republiky v make – upe 2018

4. októbra 2018 sa v priestoroch Výstaviska Incheba v Bratislave konali Majstrovstvá SR v make - upe. Témou tohto ročníka bol Ultra violet make - up

Čítať ďalej...

Návšteva Tekovskej knižnice

Tekovská knižnica v Leviciach pravidelne organizuje podujatia  pre kolektívy detí, žiakov, študentov podľa vekovej kategórie. Naša škola sa rada každoročne daných aktivít zúčastňuje.

Čítať ďalej...

Gaudeamus Nitra

Dňa 29. septembra  2018 žiaci V.H a IV.G navštívili VI. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania v Nitre.

Čítať ďalej...

Prednáška Barman

Dňa 26.9.2018 sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnila zaujímavá prednáška, ktorej obsahom bolo priblíženie a predstavenie práce barmana. Prednášať nám prišli páni Martin Janura a Miroslav Kľačanský zo školy barmana z Banskej Bystrice. Svoju prednášku spestrili vlastnými zaujímavými príbehmi zo života barmanskej práce.

Čítať ďalej...

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.  Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život.  Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne. Tento rok prebrala úlohy ambasádorky Adela Vinczeová, populárna moderátorka.

Čítať ďalej...

Lignumexpo - Les Nitra

Dňa 20. 9. 2018 sa uskutočnila odborná exkurzia na výstavu Lignumexpo - Les Nitra pre žiakov 2. a 3. ročníka učebného odboru stolár. Žiaci mohli vidieť najnovšie technológie a strojové zariadenia v  oblastiach výroby nábytku, spracovania a opracovania dreva a ťažby drevnej suroviny.

Čítať ďalej...

Ďalšie články...

  1. Účelové cvičenia

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o