.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTalent Show

Dňa 1. decembra 2023 nás potešili svojimi výkonmi talentovaní žiaci našej školy v tradičnej súťaži TALENT SHOW, ktorá sa uskutočnila v Juniore. Súťažiaci si zmerali sily v troch kategóriách. V prvej kategórii sme sa preniesli do sveta tanca, v druhej kategórii sme si vypočuli spev a hru na hudobný nástroj, tretiu kategóriu tvorili výtvarné práce. Na priebeh súťaže dohliadala odborná porota v zložení: Mgr. Oľga Obrtalová, Ing. Mgr. Mária Riecka, za žiakov zasadli v porote Peter Petráš, predseda študentského parlamentu a Kristián Chuťka, minuloročný absolútny víťaz súťaže TALENT SHOW. Aj obecenstvo si mohlo vybrať svojho favorita, tentokrát zabodoval Jozef Kováč, žiak I. A triedy, ktorý nám predstavil svoju vlastnú tvorbu. Ďakujeme súťažiacim, ktorí podali perfektné výkony a spríjemnili nám piatkové dopoludnie.

Čítať ďalej...

Školenie Soft skills

Soft skills – mäkké zručnosti boli vždy rozhodujúce pre kariérny úspech, ale ich význam vo svete práce sa neustále vyvíja. Tieto zručnosti sú teraz všeobecne požadované bez ohľadu na to, v akom odvetví pracujete. Vo svete, kde digitálna transformácia prebieha rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, je dôležité, aby ste sa dokázali odlíšiť pomocou relevantných mäkkých zručností, ktoré zamestnávatelia hľadajú.

Čítať ďalej...

Prezentácia UCM Trnava

Dňa 7. 12. 2023 našu školu navštívila bývalá žiačka Saška Králová, ktorá študuje na UCM v Trnave. Sme radi, keď sa naši bývalí žiaci prídu pochváliť tým, ako sa im v živote darí a kde študujú. Už sa stáva pomaly tradíciou, že zároveň odprezentujú svoju univerzitu a naši terajší žiaci tak majú možnosť získať tie najlepšie informácie nielen o štúdiu, ale aj o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce a o študentskom živote.

Čítať ďalej...

Olympiáda ľudských práv

10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Práve v tento deň bola Valným zhromaždením OSN vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorej preambula hovorí, že uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných, neodňateľných práv je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete. Aby sa nezabudlo na jej odkaz, 8. 12. 2023 sa na našej škole uskutočnila už tradičná vedomostno-postojová súťaž s názvom Olympiáda ľudských práv. Účastníkmi boli žiaci študijných odborov, ktorí po absolvovaní vedomostného testu pokračovali obhajobou vybranej tézy, kde formou logickej argumentácie a výmeny postojov a názorov dokazovali svoju erudovanosť a schopnosť reprezentovať našu školu v krajskom kole.

Čítať ďalej...

Mikuláš na našej škole

Ďakujeme, Mikuláš,
za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba,
za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď, Mikuláš, medzi nás.


Fotogaléria

Akcia SZTP ZO č.12 Levice

Posledný mesiac v roku december sa už tradične nesie v znamení malých i veľkých prekvapení. Na svätého Mikuláša sa rozdáva predovšetkým štedrosť a radosť. Aj v našej školskej reštaurácii sme dňa 05.12.2023 pripravili pohostenie v podobe Mikulášskeho posedenia pre hostí zo Slovenského zväzu telesne postihnutých v Leviciach. Reštauráciou sa za tónov vianočných piesní niesla sviatočná atmosféra a pozitívna energia, ktorú so sebou prinieslo takmer 100 hostí zo SZTP.

Čítať ďalej...

Vianočná Viedeň

Dňa 28.11.2023 žiaci našej školy navštívili vianočnú Viedeň. Prehliadka mesta začala v centre mesta a ponúkla nám mnoho historických objektov - Burgtheater, Hofburg, Stephansdom a ulicu Kärtnerstrasse s množstvom kaviarní a obchodov. Pravú vianočnú atmosféru sme zažili na jednom z najznámejších vianočných trhov - Christkindlmarkt, ktoré sa konajú na námestí Rathausplatz. Stromy v ich okolí mali nádhernú svetelnú výzdobu. Súčasťou trhov bol aj nádherný kolotoč a veľké klzisko. Nechali sme sa zlákať na vianočný punč v rôznych variáciách, koláče, nádherné vianočné ozdoby, doplnky a hračky z dreva i keramiky a zároveň sme sa inšpirovali nápadmi na vianočné darčeky.

Čítať ďalej...

Burza informácií 2023

Dňa 30. 11. 2023 sa v priestoroch ÚPSVaR v Leviciach konala Burza informácií, na ktorej sa žiakom základných škôl predstavilo 28 stredných škôl. Ing. Alena Zsigmondová a Ing. Romana Frajková spolu so žiakmi hotelovej akadémie a žiakmi učebných odborov autoopravár – mechanik a barbier  odprezentovali jednotlivé študijné a učebné odbory, ktoré si majú možnosť žiaci na našej škole v rámci štúdia vybrať. Informovali žiakov základných škôl o modernizácií výchovnovzdelávacieho procesu, o úspešných projektoch Erasmus+, ako aj o mimoškolských aktivitách.

Čítať ďalej...

Openday in Netherlands

Dni otvorených dverí na našich univerzitách sú už bežnou záležitosťou a každý, kto chce viac informácií, môže vybrané vysoké školy navštíviť. Deň otvorených dverí na zahraničných univerzitách je už o niečom inom. Preto by som sa s vami rada podelila o tom, ako som dostala možnosť navštíviť Holandsko a univerzitu, na ktorej chcem študovať. Počas leta som stážovala na Cypre a spoznala som tam veľa úžasných ľudí z rôznych kútov sveta. Bližšie som sa zoznámila s troma dievčatami, ktoré práve študujú na univerzite, ktorá ma veľmi zaujala. Zisťovala som si od nich viac informácii, pozitíva a negatíva danej univerzity. Keď som prišla domov, na Slovensko, neriešila som veľmi vysokú školu, pretože sme mali veľa učenia a pripravovali sme stužkovú slávnosť. Veľký zlom nastal, keď som išla na Gaudeamus do Bratislavy a uvidela som stánok so štúdiom v Holandsku a  univerzitu, o ktorú som mala záujem. Túto univerzitu zastupovala agentúra HOLPROM, ktorá je vzdelávacím poradcom pre štúdium v Holandsku. Dohodla som si u nich online stretnutie a oni ma oboznámili s podmienkami, ktoré musím splniť, ak chcem u nich študovať. No čím ma veľmi potešili bolo to, že mi ponúkli tzv.

Čítať ďalej...

Aktivity žiakov v mesiaci november 2023

Žiaci I.KGO Obchodný pracovník absolvovali súťaž v darčekovom balení – Darček k životnému jubileu.

Kritériá súťaže:

  1. Vystihnutie témy
  2. Výber vhodného tovaru
  3. Estetika a súdržnosť

Darčekové balenie zvládli podľa zadanej témy bez problémov

  1. miesto E.Heková
  2. miesto: N.Bandová
  3. miesto: T.Ungerová

Žiaci boli ocenení cenami.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o