.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda o Európskej únii

Aj tento rok sa naša škola zapojila do vedomostnej súťaže a výchovno-vzdelávacej aktivity zameranej na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov.

Čítať ďalej...

Zlaté nožnice SKILLS Slovakia 2022 - barbier

21.októbra 2022 sme sa zúčastnili súťaže zručnosti Zlaté nožnice  SKILLS Slovakia 2022, v učebnom odbore barbier. Našu školu reprezentovali 2 žiaci Patrik Garaj, Gabriel Farkaš, žiaci II. ročníka. Téma súťaže nebola určená, bola založená na fantázii a voľnej tvorbe súťažiaceho. Základom práce bolo vytvoriť pánsky strih za 50 minút.

Čítať ďalej...

Čo je kultúra?

   Dňa 17. októbra 2022 sa žiaci I. H triedy zúčastnili prednášky o kultúre v Tekovskej knižnici v Leviciach. Kultúra je široký pojem, ktorý nezahŕňa len divadlo alebo kvalitnú literatúru, ale aj obrovské množstvo fenoménov, ktoré nás ovplyvňujú od narodenia.

Čítať ďalej...

Knižnično-bibliografická lekcia v Tekovskej knižnici v Leviciach

   V októbri navštívili žiaci študijných odborov (triedy I.H, II. KGO, III. KGO, V.H, II.N) Tekovskú knižnicu v Leviciach. Netradičná hodina slovenského jazyka a literatúry bola zameraná na knižnično–informačnú a bibliografickú výchovu. Žiaci si zaujímavou formou zopakovali učivo o získavaní a spracovaní informácií, zoznámili sa s prostredím knižnice a s jej činnosťou. Naučili sa pracovať aj s on-line katalógom, v ktorom si môžu vyhľadávať tituly z knižničného fondu.

Čítať ďalej...

Last wish

Dňa 20. 10. sa žiaci našej školy zúčastnili činohernej anglickej divadelnej inscenácie, ktorá bola koncipovaná aj ako učebná pomôcka.

Príbeh LAST WISH bol aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu humorný, inšpirovaný rozprávkou Jana Wericha.

Čítať ďalej...

Simulované študentské voľby 2022

 Na Slovensku budú v roku 2022 komunálne voľby (voľby do samosprávy) a župné voľby (voľby do VÚC) prvýkrát spojené. Uskutočnia sa už onedlho, konkrétne 29.10.2022.

Naši žiaci si prostredníctvom projektu Študentské voľby už vyskúšali, aké to je využiť svoje volebné právo. V minulosti sa zúčastnili simulovaných európskych, parlamentných i prezidentských volieb. Ani tentokrát sme nevynechali možnosť zapojiť sa do aktuálnych komunálnych volieb. Za volebný deň bol určený 19. október.    

Čítať ďalej...

Návšteva Tekovskej knižnice

„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.“  
/Seneca/

 

Čítať ďalej...

Oslava Európskeho dňa jazykov

Cieľom tohto dňa je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Čítať ďalej...

Biela pastelka

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Bola založená 7. apríla 1990. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska.

Čítať ďalej...

Charitatívna exhibícia Legendy Slovenska vs. Osobnosti Integrácie

S týmto názvom sa  22.9.2022 na futbalovom štadióne pod Zoborom v Nitre  uskutočnilo charitatívne podujatie, ktorého sa zúčastnili hviezdy slovenského hudobného a športového života. Pozvanie organizátora prijali Ego, Kali, Majk Spirit, DJ Milan Lieskovský, Barbora Piešová či Maduar. Športovú scénu zastupovali Marek Sapara, Miroslav Karhan, Ján Ďurica, Szilárd Németh a mnohí iní. Moderátorskej úlohy sa zhostil Marcel Forgáč.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o