.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceImatrikulácia 2018

Dňa 16. novembra sa v živote našich najmladších žiakov odohrala dôležitá udalosť - Imatrikulácia. Školská telocvičňa sa na pár hodín stala ich útočiskom. Ambasádormi slávnostného uvedenia prvákov do života školy boli kráľ Matúš Svitok s kráľovnou Jessicou Kalitovou zo IV.H triedy.

Čítať ďalej...

Týždeň vedy a techniky

Počas Týždňa vedy a techniky sa konali nasledovné aktivity: 

1. Matematické prechádzky pre žiakov - typ podujatia: workshop – sa organizovali v spolupráci Univerzitou Konštantína Filozofa  v Nitre priamo s docentkami matematickej fakulty.

Čítať ďalej...

Poznaj svoju vlasť

Dňa 26. októbra 2018 organizoval Dom Matice slovenskej v Leviciach 19. ročník vedomostného kvízu pre stredné školy Poznaj svoju vlasť. Kvíz mal tri kolá - slovenská literatúra, slovenská história a slovenská príroda a študenti siedmich škôl na ne odpovedali prostredníctvom testových otázok.  Našu školu reprezentovali žiaci hotelovej akadémie – Matúš Svitok, Ivanka Popová a Mirka Martonová.

Čítať ďalej...

Olympiáda v ANJ

Dňa 14. 11. 2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Účastníci tejto olympiády boli rozdelení do dvoch kategórií - 2A (žiaci 1. a 2. ročníka) a 2B (žiaci 3. a 4. ročníka študijných odborov).

Čítať ďalej...

Hodina deťom

Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska, ktorá je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Čítať ďalej...

Návšteva Atómovej elektrárne Mochovce

Dňa 08. novembra 2018 sa študenti I. C a III.C triedy po druhej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcimi s PaedDr. Lenkou Rubinskou a Ing. Alenkou Zsigmondovou zúčastnili exkurzie do EMO Mochoviec. Sprevádzal nás príjemný jesenný deň a tak  naša cesta ubiehala pomerne rýchlo. Po príchode do elektrárne nás privítal pán sprievodca Hercz, ktorý nám odporučil preskúmať Energoland s virtuálnou sprievodkyňou, ktorá sa volá GAIA. Našli sme  tu 33 interaktívnych sekcií, ktoré nám poskytli  všetky potrebné informácie o rôznych formách energií, ich využívaní, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

Čítať ďalej...

Školenie Framesi

Dňa 6.11. 2018 sa žiačky 3.C a žiačka 2.C odboru kaderník, zúčastnili na medzimárodnom školení kaderníkov firmy Framesi vo Vígľaši časti Masarykov dvor. Školenie bolo zamerané na trendy jeseň- zima 2018/2019- FALL WINTER COLLECTION, Excentrie Compus. Trendy jesene sú o odlišnosti, o výrazných farbách, o výrazných a tredndových strihoch s použitým nových techník farbenia ale aj strihania vlasov. Na školení žiačky získali veľa nových poznatkov, naučili sa nové pracovné postupy ktoré vedie využiť vo svojej praxi.

Čítať ďalej...

Prievidzský rytier Čiernej Dámy

6. ročník súťaže v príprave kávy

Našu školu reprezentovali dve žiačky, Nikola Bontová, žiačka 4. ročníka  ŠO hotelová akadémia a Barbora Takácsová, žiačka 3. ročníka UO čašník, servírka.

Čítať ďalej...

MODDOM 2018 Bratislava

Dňa 17.októbra 2018 sa žiaci prvého i druhého ročníka učebného odboru  profesie inštalatér a stolár zúčastnili pod vedením majstrov OV,  Medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov a interierového dizajnu MODDOM, ktorý sa konal už 23krát.

Čítať ďalej...

Autosalón – Autoshow Nitra 2018

Dňa 12. 10. 2018 sa žiaci učebného odboru autoopravár mechanik zúčastnili exkurzie Autosalón – Autoshow  Nitra. Konal sa už 25. ročník prehliadky osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej i garážovej techniky.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o