.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceVINŠUJEME VÁM

     Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Každý región, ba dokonca každá obec mala svoje špecifické zvyklosti. Tekovský región nie je výnimkou, skrýva v sebe nádherné čaro ľudových zvykov a tradícií. 13. decembra 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili vianočného vystúpenia s názvom VINŠUJEME VÁM v podaní folklórneho súboru TEKOVAN v zaujímavej spolupráci s Anastasijou Meleneovou, ktorá vytvára z piesku nádherné obrazy.

Čítať ďalej...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov. Školské kolo OSJL sa uskutočnilo 9. decembra 2022, súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3., 4. a 5. ročníka, v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka.

Čítať ďalej...

Prezentácia UCM Trnava

Dňa 8. decembra 2022 k nám zavítali naši bývalí študenti – Kristián Stribula, Nika Bontová a Vaneska  Kamenská, aby terajším študentom predstavili školu, na ktorej úspešne študujú už tretí rok.

Čítať ďalej...

Burza informácií

Po pandemickej odmlke sa 1. decembra 2022 opäť sprístupnili priestory Úradu práce sociálnych vecí a rodiny  v Leviciach stredným školám  v  okrese. Možnosť odprezentovať sa dostali aj niektoré školy mimo okresu, či už z Nitry, Banskej Štiavnice alebo z Nových Zámkov. Podujatie slávnostne otvorila a všetkých prítomných privítala pani riaditeľka ÚPSVaR v Leviciach Mgr. Zuzana Kováčiková. Pozvanie prijal aj novozvolený primátor Ing. Ján Krtík. Burza informácií má svoje neodmysliteľné miesto pri voľbe  budúceho povolania.

Čítať ďalej...

Triedna súťaž zručnosti v učebnom odbore murár

Dňa 30. 11. 2022 sa v priestoroch murárskej dielni našej školy uskutočnila triedna súťaž zručnosti v učebnom odbore murár, ktorej sa zúčastnili žiaci II.A triedy.

Čítať ďalej...

Úspešní absolventi Strednej odbornej školy služieb v Leviciach

Ing. Richard Bielik, absolvent hotelovej akadémie SOŠ služieb v Leviciach. Richard šéfuje reštaurácii ZEM v päťhviezdičkovom hoteli Andaz Prague, ktorý patrí do siete Hyatt Hotels Corporation. Patrí medzi najmladších špičkových šéfkuchárov v Českej republike.  Je zakladateľom značky Balance/A Harmony of Flavors a venuje sa aj vzdelávacím a koučingovým aktivitám.

Čítať ďalej...

Olympiáda z ANJ

Dňa 22. novembra  sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:  2A- prvý a druhý ročník a 2B – tretí a štvrtý ročník.

 

Čítať ďalej...

SPU v Nitre na pôde našej školy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je dnes so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami významnou súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Stala sa modernou, otvorenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravinárskom sektore v lokálnom aj globálnom rozsahu.

Čítať ďalej...

TALENT SHOW 2022

     Tradičnou zábavnou akciou našej školy je TALENT SHOW. Po dlhom čase sa opäť stretli talentovaní žiaci našej školy dňa 16. novembra 2022 v školskej reštaurácii a snažili sa ostatných pobaviť a presvedčiť o tom, že sú dobrí v tom, čo robia.

Čítať ďalej...

Imatrikulácia

Po dvojročnej odmlke sa na našej škole opäť uskutočnila imatrikulácia. Žiakov prvého ročníka sme medzi sebou oficiálne privítali 11. 11. 2022 v MsKS Junior.

Druháci si pre prvákov pripravili rôzne líčenia a kostýmy. Najnápaditejšia bola trieda I.KGO, z ktorých starší spolužiaci vytvorili triedu Mimoňov. Naším cieľom nebolo zosmiešniť prvákov, ale vytvoriť pre nich nezabudnuteľný deň. Veríme, že sa nám to podarilo.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o