.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠtudentské voľby

V dňoch 19. 3. 2024 a 29. 3. 2024 sa žiaci našej školy zapojili do simulovaných študentských volieb prezidenta SR. Študentské voľby sú presnou simuláciou skutočných volieb – volebná miestnosť, študentská volebná komisia, volebné lístky, volebná urna a skutoční kandidáti.  Pomáhajú viesť dialóg s mladými ľuďmi o politickom dianí na Slovensku a spájajú teoretické vedomosti o občianstve s praktickou činnosťou. Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Potrebujeme mladým povedať, že na nich záleží a že svoju budúcnosť môžu mať vo svojich rukách. Študenti získajú praktickú skúsenosť s voľbami, dozvedia sa, ako fungujú a ich hlasy a názory majú pre našu krajinu význam. Nedávne voľby ukázali nespokojnosť mladých s tým, čo sa deje a v médiách otvorili otázku budúcnosti Slovenska, pretože tú budú tvoriť práve dnešní stredoškoláci.

Čítať ďalej...

Školenie animátorov voľného času

21. marca 2024 sa v telocvični SOŠ služieb uskutočnil tréning animátorov voľného času.  Žiaci mali možnosť naučiť sa, ako pripraviť veselé tance počas mini disko, ako zrealizovať rôzne hry, zábavné aktivity a oslavy. Zároveň sa snažili pochopiť psychológiu práce s ľuďmi, zistili, ako viesť skupinové aktivity,  správať sa ako uvádzač programu resp. moderátor,...

Čítať ďalej...

Viete, prečo je práve marec mesiacom knihy?

  Marec bol prvýkrát vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955 na počesť vášnivého milovníka a zberateľa príbehov, ktorý sa narodil aj zomrel v marci - MATEJA HREBENDU(10. 3. 1796 – 16. 3. 1880).

Hrebendu postihol neľahký osud. Vyrastal v chudobných podmienkach a ako 10-ročnému mu zomrela matka. No tam jeho útrapy neskončili. Už od ranného detstva mu slabol zrak a ešte predtým,  než prekročil prah dospelosti, úplne oslepol.

Čítať ďalej...

Projekt Erasmus+ Tvorme spolu!

V dňoch 18. – 23. 3. 2024 navštívili našu školu projektoví partneri z českého mesta Strakonice, a to 4 žiaci v odbore kuchár a traja žiaci v odbore kaderník. Kaderníčky sa počas odborného výcviku zameriavali na pánske strihy a súčasťou programu bolo aj školenie s vyhľadávaným barbierom pánom Martinom Pešekom. Kuchári pracovali na výrobkoch studenej kuchyne. Doobeda českí žiaci v spolupráci so slovenskými žiakmi vykonávali spomenuté aktivity na pracoviskách odborného výcviku a poobede mali pestrý voľnočasový program. Navštívili termálne kúpalisko Nitrava, Bojnický zámok a ZOO v Bojniciach, Tekovské múzeum v Leviciach a užili si aj zábavu na bowlingu a motokárovej dráhe.

Čítať ďalej...

Barista Junior 2024

Dňa 20. 3. 2024 sme sa zúčastnili 14. ročníka majstrovstiev Slovenska v príprave kávy BARISTA JUNIOR 2024 v SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, do ktorej sa zapojilo 26 súťažiacich z 13 škôl z celého Slovenska. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti súťažiaci písali vedomostný test, v ktorom mali preukázať svoje teoretické vedomosti, v druhej časti mali predviesť praktické zručnosti prípravy kávy, kávového nápoja a prípravy a výzdoby pracoviska.

Čítať ďalej...

Školenie - Kozmetik

Tým že chceme stále napredovať,  vzdelávať sa a prehlbovať naše zručnosti aby sme našim zákazníkom mohli poskytovať nové a kvalitné služby sa dňoch 20.3.2024 a 21.3.2024 v našom kozmetickom salóne uskutočnilo školene laminácie obočia a lash liftingu pod vedením odborných technologičiek z kozmetickej firmy Primavera Andorrana.

Čítať ďalej...

Príbeh pokračuje – Konštantín a Metod

Dňa 26. 3. 2024 sme sa spolu s triedou IV. H v priebehu vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry vydali po stopách Konštantína a Metoda. V rámci mesiaca kníh sme si chceli pripomenúť slávnu minulosť Slovanov v období Veľkej Moravy a spoznať osudy tých, ktorí nám priniesli jazyk, písmo a vieru. Vychádzali sme z knihy odkrývajúcej slávnu minulosť kláštora na Zobore. Duch tohto miesta je poznačený históriou Konštantína, Metoda, ich misijnou činnosťou na Veľkej Morave, životom kniežaťa Svätopluka. Pripomínať si históriu nášho národa a občas sa vydať po stopách predkov z čias dávno minulých má význam, pretože národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.

Čítať ďalej...

Celoštátna súťaž v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou

V škole sa opäť raz ukázalo, že poctivá práca môže priniesť vynikajúce výsledky. Žiačky III. KGO odbor obchodný pracovník Nina Ecseková a Kitti Katóová úspešne reprezentovali našu školu na prestížnej celoslovenskej súťaži v darčekovom balení organizovanej Strednou odbornou školou obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave.

Čítať ďalej...

Ukážky prác žiakov III.D, odbor stolár

Žiaci III.D vyrobili pre kuchárov rámy na obrazy ako učebnú pomôcku. 

Aj keď sa zdá, že to nie je nič zložité, na vyrobenie rámu bolo potrebné vybrať materiál, ktorý nemá hrče, pretože rámy sú úzke a každá jedna hrča oslabuje rám, ktorý je z tenkého materiálu. Zhotovenie výrobku začína výberom materiálu, skracovaním, pílenim pozdĺž. Ďalšou úpravou je zrovnávanie dosiek, aby bol vyrobený výrobok rovný, potom hrúbkovanie, tvarovanie, povrchová úprava a montáž. Každá operácia si vyžaduje dodržiavanie technologického postupu a presnosť, aby výsledný produkt bol dobrý. 

Čítať ďalej...

Po stopách Konštantína a Metoda

Dňa 18. 3. 2024 sme sa spolu s triedou I. KGO v priebehu vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry vydali po stopách Konštantína a Metoda. V rámci mesiaca kníh sme si chceli pripomenúť slávnu minulosť Slovanov v období Veľkej Moravy a spoznať osudy tých, ktorí nám priniesli jazyk, písmo a vieru v umeleckom podaní. Vychádzali sme z knihy odkrývajúcej slávnu minulosť kláštora na Zobore.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o