.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceJUNIOR BIRELL CHALLENGE

V duchu hesla PIVOVAR PIVO VARÍ A KRČMÁR HO ROBÍ sa konal dňa 9. apríla 2024 prvý ročník súťaže o najlepšieho výčapníka gastronomických škôl na Slovensku v MERIDIANA REZORT BOJNICE. Pripraviť, načapovať a naservírovať pivo je umenie, ktoré je potrebné neustále zdokonaľovať a podporovať novú mladú generáciu výčapníkov. Svoje sily a zručnosti v čapovaní piva si zmeralo 23 žiakov z celého Slovenska.

Našu školu reprezentovali Michaela Ježíková a Emma Pekárová z II.H triedy a Lenka Lalková z III.H triedy. Žiačky pripravoval na súťaž majster odbornej výchovy Milan Hríbik. Dievčatám ďakujeme  za vzornú reprezentáciu našej školy.

Milan Hríbik, MOV

Fotogaléria

Návšteva útulku

Dňa 12.04.2024 žiaci I.H triedy navštívili útulok v Leviciach a darovali 80,- Eur, ktoré sa vyzbierali na našej škole od žiakov a z predaja kníh. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec a nie je im ľahostajní osud útulkáčov pekne ďakujeme. 

Ing. Silvia Fortunová

Čítať ďalej...

Produktívne práce učebného odboru murár

V mesiacoch marec a apríl 2024 sa žiaci učebného odboru murár podieľali na obnove priestorov schodišťa našej školy v budove ,,A“. Odstránili uvoľnenú omietku, oškrabali staré náterové vrstvy, vyrovnali steny jadrovou omietkou, spevnili podklad armovacou sieťkou, naniesli novú štukovú omietku a steny následne vymaľovali.

MOV Bc. Martin Paukovič

Čítať ďalej...

Naša posledná súhrnná práca III.B triedy odbor kaderník

Dna 28.3 2024 sa konala v kaderníckom salóne na odbornom výcviku triedy III.B odbor kaderník súhrnná práca na tému : Denný nositeľný účes s denným líčením. Študentky si pozvali  modelky do kaderníctva kde ich upravili a nalíčili. Môžete si ich práce pozrieť. Súhrnná  práca na modelkách bola posledná v tom to  roku nakoľko sa blížia záverečné skúšky na ktoré sa svedomito pripravujeme.

Čítať ďalej...

Čajový večierok

Dňa 03. 04. 2024 sa v Reštaurácii SOŠ služieb konal čajový večierok pre klub dôchodcov. Žiaci z I.B, II.H a III.A pod vedením MOV Mgr. Andrey Zacharovej si tak mohli precvičiť svoje vedomosti a zručnosti, aby sa vzorne postarali o 100 hostí, ktorí si užili príjemný večer za zvukov hudby a dobrého jedla. Ako sa hovorí, vek je len číslo a naši hostia sa na parkete zabávali do neskorých hodín. Veríme, že akcia sa podarila, o čom svedčili aj pochvalné slová na našich žiakov.

Čítať ďalej...

OSN v modernom svete

Dňa 9. apríla 2024 sme opäť navštívili Tekovskú knižnicu v Leviciach. Oddelenie odbornej literatúry pripravilo pre študentov stredných škôl prednášku s názvom OSN v modernom svete, ktorej sa zúčastnili žiaci III. KGO triedy. 

Čítať ďalej...

Hviezdoslavov Kubín

5. apríla 2024 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Umelecký prednes slúži na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov.

Čítať ďalej...

Názorná ukážka práce profesionálneho barbera

Dňa 20. marca 2024 sme na našej škole  s veľkým očakávaním privítali pána Martina Pešeka, profesionálneho barbera z Bratislavy. Pán Pešek prišiel na našu školu v rámci projektu Erasmus+,  v ktorom spolupracujeme s družobnou školou zo Strakoníc aby žiakom v rámci školenia ukázal prácu profesionálneho barbera. Keďže je to naozaj výnimočný majster vo svojom remesle, pán Pešek predviedol ukážky dvoch pánskych strihov a úpravu brady a fúzov.

Čítať ďalej...

Všetci na tomto svete sme rovnako dôležití

Dňa 8. apríla 2024 sme si so študentmi I. C pripomenuli 34. ročník Medzinárodného dňa Rómov. Tento deň sa vo svete oslavuje už od roku 1990. Spomienka na daný sviatok bola len príjemným spestrením bežnej vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry, avšak nebola menej dôležitá ako bežné učivo, lebo všetci na svete sme rovnako dôležití – učení ľudia i manuálne pracujúci, deti, dospievajúci i dospelí, ľudia s rôznymi odtieňmi pleti...

Čítať ďalej...

LITERÁRNA SÚŤAŽ - SPRÁVNE ODPOVEDE - VÝHERCA

Pri príležitosti MARCA-MESIACA KNIHY sa v našej škole uskutočnila literárna súťaž, ktorá trochu otestovala vedomosti našich študentov z povinnej literatúry. Hlavnou výhrou boli poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Martinus  v hodnote 15.-€. Súťaž tvorilo DESAŤ otázok, v ktorých bolo potrebné uhádnuť meno literárnej postavy. Zdá sa, že otázky neboli celkom jednoduché. Svedčí o tom aj skutočnosť, že zo všetkých súťažiacich sme na základe správnych odpovedí vylosovali len JEDINÉHO výhercu.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o