.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBiela pastelka 2021

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Bola založená 7. apríla 1990. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska.

Čítať ďalej...

Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP – „Opened for Europe“ odborná stáž žiakov – 3.

V období 6. až 17. septembra  2021 sme zrealizovali posledný turnus odbornej stáže 10 žiakov našej školy na pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola inou formou odborného výcviku, s rovnakou dotáciou hodín, v reálnom prostredí profesionálnych firiem, kde desať žiakov pozorovalo organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy a precvičovali, nacvičovali praktické zručnosti vo svojich odboroch štúdia podľa jednotky vzdelávacích výstupov. 2 žiačky učebného odboru kaderník absolvovali odborný výcvik v profesionálnych kaderníctvach pod vedením vysoko profesionálnych kaderníkov- mentorov.  8 žiaci študijného odboru hotelová akadémia absolvovali inú formu odborného výcviku  v kvalitných gastronomických prevádzkach.

Čítať ďalej...

Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž pedagogických zamestnancov v Prahe – 2.

V období 6. až 10. septembra  2021 sme zrealizovali druhý turnus odbornej stáže pedagogických zamestnancov našej školy v profesionálnych pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola pre ďalších 4 pedagogických zamestnancov  veľkou príležitosťou pozorovať organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy práce, špeciálne softvérové programy vo firmách a zapojiť sa do nového pracovného tímu a pracovného prostredia firiem.

Čítať ďalej...

Otvorenie školského roka 2021-2022

Milí žiaci a rodičia, školský rok sa nezadržateľne blíži. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 02. septembra 2021 v pridelených učebniach podľa priloženého organizačného zabezpečenia. V priestoroch školy je povinné prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie pravidla R-O-R. V novom školskom roku vám prajeme veľa študijných úspechov.

Info na stiahnutie:

Informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021

Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

Odborná stáž učiacich sa v OVP

Erasmus+ KA1 odborná stáž učiacich sa v OVP v projekte „Opened for Europe“, Praha, 2. turnus

Napriek neistej pandemickej situácii sa podarilo zrealizovať ďalšiu odbornú stáž žiakov v Českej republike, v Prahe.

V období od 13. júna do 26. júna 2021 SOŠ služieb  Levice úspešne zrealizovala 2. turnus mobilitnej odbornej stáže s 10  žiakmi študijného odboru hotelová akadémia. Žiaci absolvovali inú formu odborného výcviku v kvalitných gastronomických prevádzkach v hlavnom meste Českej republiky, v Prahe. Účastníci boli zadelení podľa požiadavky zamestnávateľov do servisu alebo do výrobného strediska. Počas 10 pracovných dní  precvičovali a nacvičovali zručnosti podľa pokynov prideleného mentora a určených vzdelávacích výstupov.  Pozorovali a porovnávali organizáciu a predpisy prevádzky a práce na danom úseku Slovensko vs. Česká republika. Od prvého dňa sa stali plnohodnotnými členmi pracovného kolektívu a aktívne sa zapájali do pracovného života  strediska.  Mentori z jednotlivých prevádzok v závere odbornej stáže objektívne zhodnotili  vedomosti, zručnosti, kompetencie účastníkov v Hodnotiacom liste. Zamestnávatelia vyjadrili veľkú spokojnosť a vďaku za možnosť spolupracovať  s našou školou v maily riaditeľstvu SOŠ služieb v Leviciach. 

Čítať ďalej...

Slávnostný výstup žiakov 3. ročníka Hotelovej akadémie

V Reštaurácii SOŠ služieb sa dňa 3.6.2021 o 16.00 hod. uskutočnil slávnostný výstup žiakov tretieho ročníka Hotelovej akadémie pri príležitosti ukončenia odborného výcviku. Pod vedením MOV Mgr. Jozefa  Koreca a Bc. Dany Mizerákovej predviedli svoje gastronomické schopnosti a zručnosti formou slávnostnej večere na tému Falošné kráľovstvo.

Čítať ďalej...

Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

časť pozemku nachádzajúceho sa v areáli školského pracoviska praktického vyučovania na Ul. Kálnická 1/A v Leviciach, katastrálne územie Levice, na parc. č. 1816, vhodnú na umiestnenie strednoplošného reklamného zariadenia s výlepovou plochou do 12 m2.

Čítať ďalej...

Hľadáte brigádu?

V Penzióne Žemberovce môžete pracovať, resp.brigádovať na pozícii čašník/čašníčka, kuchár/kuchárka alebo pomocná sila v kuchyni. V prípade záujmu kontaktujte  telefonicky 

na 0948 275 015 p. Dálnokyová alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Interaktívne semináre

   Aj napriek tomu, že sa v súčasnosti vyučovanie presunulo do online priestoru,  nezisková organizácia POST BELLUM. SK pripravila pre našich žiakov v decembri dva online semináre.

   Prvý interaktívny seminár s názvom NEŽNÁ ZMENA bol určený žiakom III.H triedy, odbor hotelová akadémia. Zážitkový seminár sa venoval revolučnému roku 1989 a obdobiu pred revolúciou.

Čítať ďalej...

Oznam

Riaditeľstvo SOŠ služieb z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie a opatrení  vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že budova školy je  pre verejnosť zatvorená.
Potvrdenie o návšteve školy žiadajte emailom na adrese:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     
Prípadne sme Vám k dispozícii na tel. čísle 0911/720 675 - sekretariát školy.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o