.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKrajské kolo Olympiády ľudských práv

Ľudské práva sú  neodňateľné oprávnenia, ktoré prináležia každému a zaručujú rovnosť, bezpečnosť, dôstojnosť a slobodu v spoločnosti.

Krajské kolo Olympiády ľudských práv sa konalo prezenčne na Gymnáziu vo Vrábľoch.  Dňa 9.2. sa zišli študenti 34 stredných škôl, aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odbornú porotu, že problematika ľudských práv im je veľmi blízka.

Čítať ďalej...

Baileys Coffee CUP 2023

14. februára 2023 sme sa zúčastnili odbornej súťaže zručnosti baristov Baileys Coffee CUP 2023, ktorú organizovala SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Do súťaže sa zapojilo 31 súťažiacich  z celého Slovenska. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvej časti súťažiaci písali vedomostný test  o téme súťaže a o káve, baristike. V druhej časti predviedli praktické zručnosti v príprave kávy, kávového nápoja, úprave pracoviska, vo výzdobe stola.

Čítať ďalej...

Kyberšikana

     Kyberšikana je forma šikanovania realizovaná prostredníctvom informačno-komunikačných technológií a sociálnych sietí, ktoré sa stali súčasťou  nášho každodenného života. Je jedným z najčastejších negatívnych javov, objavuje sa najmä medzi mladistvými.

Čítať ďalej...

Biela zima

     Biela zima s nami letí na saniach, my z tej rýchlej jazdy nemávame strach... Známou  zimnou piesňou sa začala dňa 31. januára 2023 novoročná akadémia BIELA ZIMA, ktorú žiaci pripravili pre spolužiakov a pedagógov ako malý darček k novému roku. Priniesla nám trochu bielej zimy do každodenných dní.

Čítať ďalej...

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Ďakujeme, že ste nám pomohli urobiť Vianoce
tisícom seniorov na Slovensku krajšími
a naplnenými láskou.
Z celého srdca Vám prajeme, aby sa všetko dobro
a láska, ktoré ste zabalili do krabíc,
k Vám vrátili stonásobne.
V mene celého organizačného tímu a našich
250 dobrovoľníkov Vám prajeme
šťastné a veselé Vianoce
a úspešný vstup do Nového Roku 2023!

Čítať ďalej...

Okresné kolo olympiády z ANJ

Dňa 19. 1. 2023 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho žiaci všetkých stredných škôl a gymnázií v našom okrese, ktorí v školskom kole získali 1. miesto. Takže konkurencia  na tejto súťaži bola naozaj silná. Môžeme teda byť právom hrdí na umiestnenie žiakov našej školy. V kategórii 2B súťažil Peter  Petráš  z III.H, ktorý získal 3. miesto. V kategórii 2D nás reprezentoval Pavol Bezák z III.KGO, ktorý sa tiež umiestnil na 3. mieste. Chlapci - veľké CONGRATULATION!

Čítať ďalej...

Divadlo očami Chiary

Dňa 22.11.2022 sme navštívili divadlo GunaGu, ktoré sa nachádza v Bratislave. Svet internetu vie byť zábavné miesto, kde sa veľa naučíme, ale zároveň je aj veľmi nebezpečným miestom pre nás všetkých. Okrem toho, že internet bol vytvorený hlavne na podporu a rozvoj ľudí, niektorí z neho spravili temné miesto. Svedčí o tom aj divadelná hra Youtuberi s podtitulom Ó božský internet, ktorej sme mali možnosť sa zúčastniť.

Čítať ďalej...

Mikuláš

Kde sa vzal, tu sa vzal,
Mikuláš pod oknom stál.
V ruke veľkú paličku,
na hlave mal čiapočku.
Z bielych fúzov teplý šál,
tak na deti vykúkal.

Čítať ďalej...

Vedomostná súťaž Voľby, volebný systém SR

Na Slovensku sa tento rok uskutočnili dvojité voľby – voľby do miestnych samospráv i do vyšších územných celkov. Po simulovaných voľbách, ktoré sa na našej škole uskutočnili v októbri, sme zorganizovali aj vedomostnú súťaž zameranú na voľby a volebný systém našej krajiny. Žiaci si vo vedomostnom teste preverili svoje znalosti z občianskej náuky, politológie i histórie. S náročnými otázkami si najlepšie poradila Laura Lészkóová z III.KGO triedy. Víťazke blahoželáme.

Čítať ďalej...

Školské kolo Olympiády ľudských práv

Olympiáda ľudských práv je najprestížnejšia celoštátna súťaž študentov stredných škôl v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Jej cieľom je atraktívnou formou naučiť mladých ľudí obhajovať a presadzovať rovnaké práva pre všetkých členov spoločnosti, upozorňovať na nebezpečenstvo rôznych foriem intolerancie, diskriminácie a rasizmu. Umožňuje mladým ľuďom vyjadriť svoj názor na usporiadanie spoločnosti a viesť dialóg s významnými osobnosťami v oblasti ľudských práv, podporuje v mladých ľuďoch samostatnosť, tvorivosť a iniciatívu v občianskej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Do súťaže sa každoročne zapojí vyše 4500 študentov z celého Slovenska.
64 najlepších postupuje do celoštátneho finále.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o