.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia po kaderníctvach

Dna 29.9 2023 žiačky III.B triedy odbor kaderník s MOV Bc. Žanetou Botkovou absolvovali exkurziu po kaderníckych prevádzkach v meste Levice. Kaderníčky nás milo privítali oboznámili nás s novými trendmi  v účesovej tvorbe a technikami ktoré používajú pri svojej práci. Veľmi pekne sa chceme poďakovať menovite:

 

Excklusíve salón AURA

Kadernícky salón  PETRA

Brodway s.r.o salón barbershop,

Kadernícky salón Michélle

Čítať ďalej...

Dožinky

Dňa 22.09.2023 sa v obci Veľké Ludince konali XXVI. Levické dožinkové slávnosti. Dožinky sú tradične oslavou, ale najmä priestorom na ocenenie ľudí a ich práce v agropotravinárskom priemysle. Činnosť poľnohospodárov a potravinárov ocenil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ktorý sa akcie tiež zúčastnil.

Čítať ďalej...

Oslavujeme Európsky deň jazykov

Koniec septembra sa na našej škole už tradične spája s oslavou Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname dňa 26. septembra. V rámci tohto dňa sme si aj my pripravili niekoľko aktivít s cieľom pobaviť a možno aj poučiť žiakov o jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú. Sú to anglický, nemecký a ruský jazyk.

Čítať ďalej...

Účelové cvičenia

Po trojdňovom kurze žiakov III.ročníka – KOŽAZ, sme pokračovali v účelových cvičeniach. 12. 9. 2023 absolvovali kurz naši druháci. Ich program bol tiež pestrý. Na besede so zástupcom Klientskeho centra pre obete trestných činov Mgr. Petrom Windischom rozoberali problematiku kyberšikany a jej možných následkov. S preventistkami MsP  a OR PZ v Leviciach sa pozreli na problematiku drog a vplyvu cigariet na mladý organizmus. 13. a 18. 9. 2023 prebrali štafetu prváci, pre ktorých je ešte všetko v našej škole nové a neznáme.

Čítať ďalej...

Kurz ochrany života a zdravia

Školský rok začali žiaci tretieho ročníka Kurzom ochrany života a zdravia (KOŽAZ). Kurz sa konal v dňoch 6. – 8. 9. 2023 a  mal samostatné tematické celky s týmto obsahom:

* preventívne programy,
* riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana,
* zdravotná príprava,
* dopravná výchova,
                           * pobyt a pohyb v prírode.

Program bol volený tak, aby sa ním rozšírili vedomosti žiakov a precvičili sa ich požadované zručnosti.Zdravotnícku prípravu zabezpečovala naša kolegyňa Mgr.Danka Vojteková,

Čítať ďalej...

Akcia v Reštaurácii SOŠ služieb

13. septembra 2023 sa v Reštaurácii SOŠ služieb konal obed pre turistickú skupinu 60 dôchodcov. Pochutnali si na ponúkanom menu, koláčiku a nápojoch. O ich obsluhu sa postarali žiačky z I.A triedy učebného odboru hostinský pod vedením MOV Bc. Mizerákovej.

Čítať ďalej...

Exkurzia po cukrárňach v Leviciach

8. septembra 2023 sa žiaci učebného odboru cukrár s MOV Ing. Červienkovou absolvovali exkurziu po cukrárňach v Leviciach, aby sa oboznámili s cukrárskym sortimentom. Aj v tomto odbore vznikajú nové trendy cukrárskych výrobkov, ale záujem pretrváva aj o tradičné cukrárske výrobky.

Čítať ďalej...

Exkurzia na Lahoda Street Food Festival v Leviciach

8. septembra 2023 sa žiaci V. H triedy zúčastnilli v rámci vyučovacej hodiny Medzinárodná gastronómia Lahoda Street Food Festivalu.

2. ročník tohto podujatia sa konal na Námestí hrdinov v Leviciach a bol určený všetkým milovníkom kvalitného pouličného jedla. Footrucky a stánky ponúkali originálne a chutné jedlo z rôznych krajín sveta. Mohli sme ochutnať francúzske crèpes v slaných a v sladkých variantách, grilované krídelká, wrapy, vegánske a vegetariánske jedlá, poke bowl, bubble wafle, mexické hotdogy, teriyaki a podobne. K dispozícii boli aj rozličné nápoje a kvalitná káva.

Čítať ďalej...

Akcia v hoteli Château Bela

7. septembra 2023 sa žiačky z II.H triedy zúčastnili akcie v luxusnom historickom hoteli Château Bela pod vedením MOV p. Červenáka. Žiačky si precvičili svoje zručnosti v obsluhe a nadobudli nové poznatky z realizácie slávnostnej gastronomickej akcie v krásnych priestoroch hotela.

Čítať ďalej...

Oznam - vodičský kurz

SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice v spolupráci  s Autoškolou Peter Bakai bude v šk.r. 2021/2022 organizovať vodičský kurz pre žiakov školy. Žiaci našej školy budú mať zľavu a cena kurzu je 650€ (aj na splátky). Prihlásiť sa môžu žiaci najmenej 17 roční na sekretariáte školy. Termín kurzu / kurzov oznámime po Veľkonočných prázdninách podľa počtu záujemcov.

Prihláška TU.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o