.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceLáska, prsty. Salman Rushdie

Aj tento školský rok sme navštívili divadlo Astorka. Dňa 3. mája 2024 sme si pozreli čiernu komédiu LÁSKA. PRSTY. SALMAN RUSHDIE, ktorá bola napísaná na motívy komiksového vydania knihy RUDO od Daniela Majlinga. Hlavný predstaviteľ Rudo je spisovateľ, ktorý žije stereotypným spôsobom života, píše nudné knihy a sem-tam sa stretne s bývalým spolužiakom Soetkinom, ktorého sa snaží zbaviť, pretože ho zaťahuje do kalných vôd kriminálneho podsvetia. Po rokoch stretne svoju spolužiačku Nele, ktorá vstupuje nečakane do jeho života. Nele ho pozýva na večeru a zrazu sa roztáča kolotoč rôznych tragikomických situácií.

Čítať ďalej...

Ako sa stať príslušníkom ZVaJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže  je zriadený podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže a je charakterizovaný ako ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou objektov zboru, objektov detenčného ústavu a ich blízkosti a ochranou verejného poriadku a bezpečnosťou v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.

Čítať ďalej...

Mladý Európan 2024

Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct, vyhlásili 19. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou v roku 2024 prevzal výkonný podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Belgicku alebo o Maďarsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2024. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi žiakmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Čítať ďalej...

Juniorská torta roka 2024: Cesta Vannessy a Nikoletty za cukrárskymi skúsenosťami

   V Nitre sa konala súťaž Juniorská torta roka 2024. Tento rok bola téma súťaže "Jarná nálada”. Dve mladé talentované cukrárky, Vanessa Tarišková a Nikoletta Moravčíková, sa tejto výzvy zhostili s elánom.

   Hoci sa dievčatá na súťaži neumiestnili na popredných miestach, ich cesta bola plná neoceniteľných skúseností. Vanessa a Nikoletta, študentky odboru cukrár, ukázali, že úspech nie je len o víťazstve, ale aj o ceste, ktorá k nemu vedie.

Čítať ďalej...

Tvorme spolu!

V rámci projektu Erasmus+ s názvom Tvorme spolu! sa  od 8.4. – 13.4.2024 šesť žiakov III.KGO triedy študijného odboru grafik digitálnych médií zúčastnilo odbornej mobility konanej v partnerskej škole  VOŠ, SPŠ a SOŠ v Strakoniciach. Náš tým s českým týmom žiakov grafického odboru – obalová technika spoločne pracovali na plnení úloh projektu. 

Čítať ďalej...

Pozdrav z Libanonu

Jeho meno je Džibrán. Patrí k menej známym autorom, ktorých sa oplatí poznať. Dňa 23. 4. 2024 sme sa so študentmi IV. H vybrali aspoň v myšlienkach na stretnutie dvoch svetov – orientálneho a amerického, nakoľko Džibrán žil aj v USA. Mal náročný osud, ktorý poznačilo otcovo uväznenie a matkina cesta za lepším životom do Ameriky. Nikdy však nezanevrel na arabskú kultúru, jazyk, prepájal mostami svojho srdca dva natoľko rozdielne svety. Písal tak, že pri čítaní jeho morálnych ponaučení o láske, priateľstve, deťoch sa človeku zatají dych a spomalí srdce. Hlboké myšlienky preniknú našou podstatou, ak dokážeme vnímať svet okolo seba s otvorenou mysľou.

Čítať ďalej...

Exkurzia vo firme Meta Gas

Dňa 26. marca sa žiaci III.B učebný odbor inštalatér zúčastnili na exkurzii v predajni firmy Meta-Gas v Leviciach. Táto spoločnosť ponúka kompletný sortiment pre inštalatérov v oblasti malo a veľkoobchodu a zároveň je so svojimi 13 pobočkami najväčším predajcom kotlovej techniky na Slovensku.

Čítať ďalej...

Beseda so spisovateľom

Dňa 9. apríla sme v našej škole privítali slovenského básnika a spisovateľa Antona Pižurného, rodáka zo Želiezoviec, ktorý je autorom mnohých básnických zbierok a poviedok. Z jeho pestrého života stojí za pripomenutie pobyt na ostrove La Reunion (pri Madagaskare) či vo francúzskom Montpellier. Aj napriek mnohým cestovateľským zastávkam sa život a činnosť autora spája aj s naším regiónom. Anton Pižurný napríklad inicioval osadenie pamätnej tabule na Dome Maríny v Banskej Štiavnici, bol organizátorom viacerých festivalov a je aj zakladateľom Akademickej obce študentskej v Banskej Štiavnici.Počas besedy nám predstavil niektoré zo svojich diel, ako napr.

Čítať ďalej...

Súťaž v skladaní obrúskov

   Dňa 10. 04. 2024 sa v školskej jedálni konala súťaž v skladaní obrúskov. Súťaže sa zúčastnili žiačky I.A triedy, odbor  hostinská/ý. Mali za úlohu poskladať päť druhov obrúskov podľa vlastného výberu v časovom limite. Obrúsky museli zladiť s výzdobou prestretého stola. Hodnotiaca komisia pozostávala zo samotných súťažiacich, hodnotili sa navzájom.

Čítať ďalej...

Žiaci odboru stolár vyrobili exkluzívne darčekové predmety

Žiaci III.D vyrobili darčekové predmety - stojan na perá mobil a vizitky. Výrobok, zdanlivo jednoduchý, nám zabral 2 dni práce pri počte 6 ks. Všetko sa začalo rozmeranim otvorov, kde budú jednotlivé otvory spravené. Následne sme nakúpili vrtáky. Najskôr sa navŕtali otvory na perá, išli to celkom ľahko a potom to prišlo, oválny otvor na mobil a vizitky. Všetko vyzeralo, že to nebude ťažké spraviť, ale opak bol pravdou. Navŕtali sme vedľa seba otvory a tie sme spojili do oválu a vtedy sme zistili, že ten ovál nebol pekne hladký,  ale bol hrbolatý, tak sme museli všetky nerovností vyrovnať s hornou frézou, spraviť šablónu,  aby sa stojan  nemykal a postupne po desatinách vyrovnávať.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o