.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSúťaž v skladaní obrúskov

   Dňa 10. 04. 2024 sa v školskej jedálni konala súťaž v skladaní obrúskov. Súťaže sa zúčastnili žiačky I.A triedy, odbor  hostinská/ý. Mali za úlohu poskladať päť druhov obrúskov podľa vlastného výberu v časovom limite. Obrúsky museli zladiť s výzdobou prestretého stola. Hodnotiaca komisia pozostávala zo samotných súťažiacich, hodnotili sa navzájom.

Čítať ďalej...

Beseda so spisovateľom

Dňa 9. apríla sme v našej škole privítali slovenského básnika a spisovateľa Antona Pižurného, rodáka zo Želiezoviec, ktorý je autorom mnohých básnických zbierok a poviedok. Z jeho pestrého života stojí za pripomenutie pobyt na ostrove La Reunion (pri Madagaskare) či vo francúzskom Montpellier. Aj napriek mnohým cestovateľským zastávkam sa život a činnosť autora spája aj s naším regiónom. Anton Pižurný napríklad inicioval osadenie pamätnej tabule na Dome Maríny v Banskej Štiavnici, bol organizátorom viacerých festivalov a je aj zakladateľom Akademickej obce študentskej v Banskej Štiavnici.Počas besedy nám predstavil niektoré zo svojich diel, ako napr.

Čítať ďalej...

JUNIOR BIRELL CHALLENGE

V duchu hesla PIVOVAR PIVO VARÍ A KRČMÁR HO ROBÍ sa konal dňa 9. apríla 2024 prvý ročník súťaže o najlepšieho výčapníka gastronomických škôl na Slovensku v MERIDIANA REZORT BOJNICE. Pripraviť, načapovať a naservírovať pivo je umenie, ktoré je potrebné neustále zdokonaľovať a podporovať novú mladú generáciu výčapníkov. Svoje sily a zručnosti v čapovaní piva si zmeralo 23 žiakov z celého Slovenska.

Našu školu reprezentovali Michaela Ježíková a Emma Pekárová z II.H triedy a Lenka Lalková z III.H triedy. Žiačky pripravoval na súťaž majster odbornej výchovy Milan Hríbik. Dievčatám ďakujeme  za vzornú reprezentáciu našej školy.

Milan Hríbik, MOV

Fotogaléria

Žiaci odboru stolár vyrobili exkluzívne darčekové predmety

Žiaci III.D vyrobili darčekové predmety - stojan na perá mobil a vizitky. Výrobok, zdanlivo jednoduchý, nám zabral 2 dni práce pri počte 6 ks. Všetko sa začalo rozmeranim otvorov, kde budú jednotlivé otvory spravené. Následne sme nakúpili vrtáky. Najskôr sa navŕtali otvory na perá, išli to celkom ľahko a potom to prišlo, oválny otvor na mobil a vizitky. Všetko vyzeralo, že to nebude ťažké spraviť, ale opak bol pravdou. Navŕtali sme vedľa seba otvory a tie sme spojili do oválu a vtedy sme zistili, že ten ovál nebol pekne hladký,  ale bol hrbolatý, tak sme museli všetky nerovností vyrovnať s hornou frézou, spraviť šablónu,  aby sa stojan  nemykal a postupne po desatinách vyrovnávať.

Čítať ďalej...

Návšteva útulku

Dňa 12.04.2024 žiaci I.H triedy navštívili útulok v Leviciach a darovali 80,- Eur, ktoré sa vyzbierali na našej škole od žiakov a z predaja kníh. Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec a nie je im ľahostajní osud útulkáčov pekne ďakujeme. 

Ing. Silvia Fortunová

Čítať ďalej...

Produktívne práce učebného odboru murár

V mesiacoch marec a apríl 2024 sa žiaci učebného odboru murár podieľali na obnove priestorov schodišťa našej školy v budove ,,A“. Odstránili uvoľnenú omietku, oškrabali staré náterové vrstvy, vyrovnali steny jadrovou omietkou, spevnili podklad armovacou sieťkou, naniesli novú štukovú omietku a steny následne vymaľovali.

MOV Bc. Martin Paukovič

Čítať ďalej...

Naša posledná súhrnná práca III.B triedy odbor kaderník

Dna 28.4 2024 sa konala v kaderníckom salóne na odbornom výcviku triedy III.B odbor kaderník súhrnná práca na tému : Denný nositeľný účes s denným líčením. Študentky si pozvali  modelky do kaderníctva kde ich upravili a nalíčili. Môžete si ich práce pozrieť. Súhrnná  práca na modelkách bola posledná v tom to  roku nakoľko sa blížia záverečné skúšky na ktoré sa svedomito pripravujeme.

Čítať ďalej...

Čajový večierok

Dňa 03. 04. 2024 sa v Reštaurácii SOŠ služieb konal čajový večierok pre klub dôchodcov. Žiaci z I.B, II.H a III.A pod vedením MOV Mgr. Andrey Zacharovej si tak mohli precvičiť svoje vedomosti a zručnosti, aby sa vzorne postarali o 100 hostí, ktorí si užili príjemný večer za zvukov hudby a dobrého jedla. Ako sa hovorí, vek je len číslo a naši hostia sa na parkete zabávali do neskorých hodín. Veríme, že akcia sa podarila, o čom svedčili aj pochvalné slová na našich žiakov.

Čítať ďalej...

OSN v modernom svete

Dňa 9. apríla 2024 sme opäť navštívili Tekovskú knižnicu v Leviciach. Oddelenie odbornej literatúry pripravilo pre študentov stredných škôl prednášku s názvom OSN v modernom svete, ktorej sa zúčastnili žiaci III. KGO triedy. 

Čítať ďalej...

Hviezdoslavov Kubín

5. apríla 2024 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Umelecký prednes slúži na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o