.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTalentovaný barbier z Levíc

SOŠ služieb v Leviciach  bola  v školskom roku 2018/2019 zaradená medzi 4 školy na Slovensku, ktoré sa zapojili do experimentálneho vzdelávania žiakov v novom učebnom odbore barbier. Pre tento odbor vytvorili školy vo vzájomnej spolupráci nový obsah a rozsah vzdelávania a nový štátny vzdelávací program. Jeho úlohou je overenie učebného odboru v praxi. Napriek pandémii a počiatočným problémom sme vybudovali vlastný barbiersky salón a pripravili prvých absolventov tohto odboru. V tomto školskom roku sa uskutočnia prvé praktické a ústne záverečné skúšky. Firma MATRIX, ktorá je známa vyhľadávaním talentov v odboroch kaderník a barbier na Slovensku aj v Česku, zorganizovala v spolupráci so Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubiciach prvý ročník súťaže Matrixstart talent.

Čítať ďalej...

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 4. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + KA2 pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy  služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním poslednej vzdelávacej aktivity C 4 v Českej republike, v Strakoniciach, v priebehu 04. 04. - 12. 04. 2022.  Na ČR odcestovalo  7 žiakov. 4 žiaci z učebného odboru kuchár, čašník servírka  I. a II. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník II. a III. ročník.

Čítať ďalej...

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 4. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore hostinský, kuchár, čašník

Projekt Erasmus + KA2 pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy  služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním poslednej vzdelávacej aktivity C 4 v Českej republike, v Strakoniciach, v priebehu 04. 04. - 12. 04. 2022.  Na ČR odcestovalo  7 žiakov. 4 žiaci z učebného odboru kuchár, čašník servírka  I. a II. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník II. a III. ročník.

Čítať ďalej...

Deň narcisov 2022

Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. I preto po 2 rokoch pauzy organizuje Liga proti rakovine už 26. ročník zbierky Deň narcisov. 28. apríla ste si mohli narcis pripnúť opäť aj v uliciach. Dobrovoľné príspevky v pokladničkách dobrovoľníkov Dňa narcisov umožnia realizáciu projektov a programov Ligy proti rakovine. Tie sú zamerané predovšetkým na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Čítať ďalej...

Mladý Európan 2022

Dňa 26. apríla 2022 sa žiaci hotelovej akadémie v zložení – Alexa Garaiová, Michaela Kovaľská a Daniel Turci zúčastnili 17. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Záštitu nad súťažou prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Poslaním súťaže je zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ. Nosnou témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Hlavnými oblasťami pre tento rok boli - Európsky rok mládeže 2022 a programy EÚ pre mladých ľudí, priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus.

Čítať ďalej...

CASINO NIGHT

Srdečne Vás pozývame na študentský ples CASINO NIGHT.

Vstupenky si môžete zakúpiť v triede IV.H - učebňa č. 210.

Tešíme sa na Vás.

Február v MK výrobných remesiel - inštalatér, murár, stolár

Odbor inštalatér

Dňa 22.2.2022 sa žiaci učebného odboru inštalatér zúčastnili na exkurzii v špecializovanom veľkosklade technických zariadení budov GENGER v Leviciach. GIENGER je obchodná spoločnosť, ktorej aktivity sú zamerané na veľkoobchodný predaj v oblasti vykurovania, sanity a inštalácií. Spoločnosť je súčasťou európskej obchodnej skupiny a už 15 rokov poskytuje zákazníkom profesionálne služby. Táto obchodná skupina má zastúpenie aj v ďalších krajinách EU, v ktorých patrí medzi lídrov na trhu v oblasti TZB (Nemecko, Holandsko, Belgicko, Bulharsko, Luxembursko, Francúzsko, Rakúsko , Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Španielsko a Taliansko).

Čítať ďalej...

Prezentácia - Ozbrojené sily SR

Dňa 4.4.2022 k nám zavítali zástupkyne Regrutačnej skupiny Nitra, aby našich študentov oboznámili s podmienkami vstupu do štátnej služby Ozbrojených síl SR. Vo svojej prezentácii sa zamerali na organizačnú štruktúru Ozbrojených síl SR,  priblížili priebeh služby, podmienky vstupu do armády, podali informácie o previerke fyzickej zdatnosti i psychickej spôsobilosti.

Čítať ďalej...

Prezentácia SPU na našej škole

Fakulta ekonomiky a manažmentu je jednou zo šiestich fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej poslaním je vzdelávať, uskutočňovať výskum a poskytovať poradenstvo v oblasti ekonómie a manažmentu. O možnostiach štúdia na tejto fakulte nás prišli poinformovať Mgr. Radomíra Hornyak Gregáňová, PhD, Patrik Rovný  a Jozef Repiský dňa 29.3.2022. Poskytli nám  prehľad o zameraní a činnosti dlhodobo jednej z najlepších ekonomických fakúlt Slovenska s viac ako 60-ročnou tradíciou vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Počtom študentov patrí k najväčším fakultám univerzity a nezanedbateľný je aj najvyšší počet zahraničných študentov, študujúcich na fakulte, čo svedčí o jej dobrom mene nielen v domácom, ale aj medzinárodnom prostredí.

Čítať ďalej...

Oznam - vodičský kurz

SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice v spolupráci  s Autoškolou Peter Bakai bude v šk.r. 2021/2022 organizovať vodičský kurz pre žiakov školy. Žiaci našej školy budú mať zľavu a cena kurzu je 650€ (aj na splátky). Prihlásiť sa môžu žiaci najmenej 17 roční na sekretariáte školy. Termín kurzu / kurzov oznámime po Veľkonočných prázdninách podľa počtu záujemcov.

Prihláška TU.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o