.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSlávnostný výstup žiakov 3. ročníka Hotelovej akadémie

V Reštaurácii SOŠ služieb sa dňa 3.6.2021 o 16.00 hod. uskutočnil slávnostný výstup žiakov tretieho ročníka Hotelovej akadémie pri príležitosti ukončenia odborného výcviku. Pod vedením MOV Mgr. Jozefa  Koreca a Bc. Dany Mizerákovej predviedli svoje gastronomické schopnosti a zručnosti formou slávnostnej večere na tému Falošné kráľovstvo.

Čítať ďalej...

Zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

časť pozemku nachádzajúceho sa v areáli školského pracoviska praktického vyučovania na Ul. Kálnická 1/A v Leviciach, katastrálne územie Levice, na parc. č. 1816, vhodnú na umiestnenie strednoplošného reklamného zariadenia s výlepovou plochou do 12 m2.

Čítať ďalej...

Hľadáte brigádu?

V Penzióne Žemberovce môžete pracovať, resp.brigádovať na pozícii čašník/čašníčka, kuchár/kuchárka alebo pomocná sila v kuchyni. V prípade záujmu kontaktujte  telefonicky 

na 0948 275 015 p. Dálnokyová alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Zverejnenie voľných miest po prvom kole PS 2021/2022

Interaktívne semináre

   Aj napriek tomu, že sa v súčasnosti vyučovanie presunulo do online priestoru,  nezisková organizácia POST BELLUM. SK pripravila pre našich žiakov v decembri dva online semináre.

   Prvý interaktívny seminár s názvom NEŽNÁ ZMENA bol určený žiakom III.H triedy, odbor hotelová akadémia. Zážitkový seminár sa venoval revolučnému roku 1989 a obdobiu pred revolúciou.

Čítať ďalej...

Oznam

Riaditeľstvo SOŠ služieb z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie a opatrení  vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že budova školy je  pre verejnosť zatvorená.
Potvrdenie o návšteve školy žiadajte emailom na adrese:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.     
Prípadne sme Vám k dispozícii na tel. čísle 0911/720 675 - sekretariát školy.

Konzultačné hodiny odborný výcvik PÁRNY TÝŽDEŇ december 2020

Harmonogram nájdete TU.

Finančná olympiáda

Stredoškoláci otestujte si svoje vedomosti - podrobnosti nájdete TU.

Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia COVID-19, opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  o prerušení vyučovania na stredných školách od 12. 10. 2020 do odvolania bude vyučovanie na škole prebiehať dištančnou formou nasledovne:

•úlohy budú zadávané žiakom a kontrolované prostredníctvom komunikačnej platformy EDUPAGE v čase podľa rozvrhu platného na školský rok 2020/2021,

•počas dištančného vzdelávania je prítomnosť  žiakov na vyučovacích hodinách povinná,

•zákonný zástupca je povinný kontrolovať žiaka a v prípade problémov komunikovať s triednym učiteľom,

•ak sa žiak nezúčastňuje dištančného vzdelávania, musí rodič alebo plnoletý žiak uviesť dôvod a ospravedlniť  dané dni triednemu učiteľovi,

•v čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnia požiadavky na diaľku, nebudú komunikovať a dosiahnu neuspokojivé výsledky, budú musieť absolvovať komisionálne skúšky,

•odborný výcvik u zamestnávateľov pokračuje prezenčne na základe konzultácie a po dohode školy so zamestnávateľom. Ak zamestnávateľ určí, že odborný výcvik môže naďalej prebiehať, žiak je povinný vzdelávania sa zúčastňovať. Neprítomnosť sa rieši absenciou, ktorú je potrebné ospravedlniť,

•odborný výcvik ktorý prebiehal doteraz prezenčne pod vedením majstrov odbornej výchovy na pracoviskách praktického vyučovania školy, pokračuje dištančnou formou, ktorej sa zúčastňujú podľa rozvrhu aj žiaci skupiny, u ktorých zamestnávateľ určil, že nie je možné vykonávať odborný výcvik na jeho pracovisku.

Mgr. Zuzana Nemčoková, riaditeľka školy

COVID 19 mimoriadny oznam

Riaditeľka školy dôrazne žiada žiakov školy:

1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

2. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Príloha 4 na stránke MŠ VVaŠ SR

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-3092020/

3. Riaditeľka školy dôrazne upozorňuje rodičov a žiakov, aby pri akomkoľvek prejave choroby s príznakmi Covid 19 NEŠLI DO ŠKOLY

Návod čo robiť,  ak ste chorý TU.

4. Zákaz vstupu do budovy školy cudzím osobám

Od 1.10.2020 platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00hod.do odvolania, pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

-detí do 3 rokov veku,

-osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o