.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOslava Európskeho dňa jazykov

Cieľom tohto dňa je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Čítať ďalej...

Biela pastelka

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Bola založená 7. apríla 1990. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska.

Čítať ďalej...

Charitatívna exhibícia Legendy Slovenska vs. Osobnosti Integrácie

S týmto názvom sa  22.9.2022 na futbalovom štadióne pod Zoborom v Nitre  uskutočnilo charitatívne podujatie, ktorého sa zúčastnili hviezdy slovenského hudobného a športového života. Pozvanie organizátora prijali Ego, Kali, Majk Spirit, DJ Milan Lieskovský, Barbora Piešová či Maduar. Športovú scénu zastupovali Marek Sapara, Miroslav Karhan, Ján Ďurica, Szilárd Németh a mnohí iní. Moderátorskej úlohy sa zhostil Marcel Forgáč.

Čítať ďalej...

Malebná Orava

 „Dolina krásna, milá, pohostinná,
hoc v nedostupnom temer ústraní.
Jak velekotol, z bájnych nechaný
snáď dôb tu... Veniec hôr ju obopína.“

P. O. Hviezdoslav

Čítať ďalej...

Nezabudnutí susedia

 9. september je na celom Slovensku pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň v roku 1941 Slovenský štát ratifikoval tzv. Židovský kódex. Tento kódex bol sériou zákonov a nariadení, ktoré zbavili 80 000 slovenských Židov občianskych a hospodárskych práv a v skutočnosti ich postavili na hranu zákona a spoločnosti. Vládna tlač – vtedy jediná na Slovensku – sa chválila, že kódex je ešte prísnejší ako nacistické Norimberské zákony.

Čítať ďalej...

Interaktívne besedy

V rámci účelového cvičenia, ktorým sme začali nový školský rok, mali žiaci možnosť zapojiť sa do interaktívnych besied so zástupkyňou CPPPaP v Leviciach Annou Jančovou.

Pre žiakov všetkých ročníkov si pripravila zaujímavé aktivity, pracovala s nimi v skupinách a riešili rôzne aktuálne témy.

Čítať ďalej...

Kurz ochrany života a zdravia

Školský rok začali žiaci tretieho ročníka Kurzom ochrany života a zdravia (KOŽAZ). Kurz sa konal v dňoch 6. – 8. 9. 2022 a mal samostatné tematické celky s týmto obsahom:
•    preventívne programy,
•    riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana,
•    zdravotná príprava,
•    dopravná výchova,
•    pobyt a pohyb v prírode.

Čítať ďalej...

Oznam - vodičský kurz

SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice v spolupráci  s Autoškolou Peter Bakai bude v šk.r. 2021/2022 organizovať vodičský kurz pre žiakov školy. Žiaci našej školy budú mať zľavu a cena kurzu je 650€ (aj na splátky). Prihlásiť sa môžu žiaci najmenej 17 roční na sekretariáte školy. Termín kurzu / kurzov oznámime po Veľkonočných prázdninách podľa počtu záujemcov.

Prihláška TU.

Otvorenie reštaurácie pre verejnosť

       

Otvorenie školského roka 2021-2022

Milí žiaci a rodičia, školský rok sa nezadržateľne blíži. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 02. septembra 2021 v pridelených učebniach podľa priloženého organizačného zabezpečenia. V priestoroch školy je povinné prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie pravidla R-O-R. V novom školskom roku vám prajeme veľa študijných úspechov.

Info na stiahnutie:

Informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021

Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o