.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

12. ročník školského kola súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) sa uskutočnil dňa 27. novembra 2019. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 3., 4. a 5. ročníka, v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota v zložení  Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

Čítať ďalej...

Mikuláš na SOŠ služieb

Milý Mikuláš,
neobíď že nás!
Čakáme ťa s túžbou všetci,
nesieš dary vo svojom vreci.
Pekné, sladké, zafarbené,
radšej viacej ako menej.
A keby si neuniesol toľké dobroty,
prídeme ti na polceste s košom oproti.

Čítať ďalej...

Školské kolo Olympiády ľudských práv

V duchu hesla „VÝZVY PRE DEMOKRACIU A ĽUDSKÉ PRÁVA V EURÓPE 21. STOROČIA“ sa na našej škole 4. 12. 2019 uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Desať súťažiacich dokázalo, že ochrana ľudských práv im nie je cudzia a že k danej problematike vedia zaujať stanovisko.

Čítať ďalej...

Zdravá výživa

   Pre žiakov prvého ročníka hotelovej akadémie a učebného odboru kuchár - čašník sme pripravili workshop s názvom Zdravá výživa – ako sa správne stravovať. Program bol zameraný na prevenciu a zostavený tak, aby sa žiaci zaujímavou a zrozumiteľnou formou dozvedeli o zdravej výžive a jej aplikácii v praxi.

Čítať ďalej...

Odborná prax na Cypre

Staň sa súčasťou medzinárodného tímu, pracuj v hoteloch a získaj skúsenosti v praxi. Zabudni na brigády, zlepši si angličtinu, nemčinu, nauč sa taliančinu a cestuj. Vyskúšaj niečo nové a  zároveň absolvuj povinnú súvislú odbornú prax v zahraničí. Každoročne môžu žiaci Strednej odbornej školy služieb v Leviciach vykonávať povinnú odbornú prax aj v zahraničí. Cieľom je umožniť žiakom školy získať osobné skúsenosti, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu do práce, flexibilitu a pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v cudzom jazyku.

Čítať ďalej...

Burza informácií 2019

21. novembra sme sa už po štrnásty raz zúčastnili podujatia Burza informácií, ktorá je zameraná na prezentáciu stredných škôl a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Levice. Na tomto ročníku sa prezentovalo 27 stredných škôl z Levíc, Nitry, Banskej Štiavnice, Nových Zámkov a iných miest. Podujatie sa začalo o 9.00 hod a trvalo do 14.00 hod.

Čítať ďalej...

Ima3kuly

Aký by to bol školský rok bez slávnostného privítania prvákov?

Dňa 15. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie žiakov prvého ročníka. Na ich príprave sa podieľali druháci a členovia žiackej školskej rady.

Tie tohtoročné budú mať, žiaľ, navždy prívlastok - smutné. Sprevádzala ich tragická havária autobusu, ktorá si vyžiadala životy 12 ľudí. Na Slovensku bol v tento deň vyhlásený štátny smútok. Pamiatku obetí sme si aj my uctili minútou ticha.

Čítať ďalej...

Hodina deťom

Hodina deťom je projekt Nadácie pre deti Slovenska,  ktorá je jednou z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska funguje nepretržite už 21 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Vyzbierané finančné prostriedky rozdeľuje odborná komisia organizáciám so zmysluplnými projektmi a víziami, ktorých podstatou je systematická a dlhodobá práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Čítať ďalej...

Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 18. 11. 2019 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

kategória 2A (žiaci 1. a 2. ročníka študijných odborov) – zúčastnilo sa 8 žiakov,

kategória 2B (3. a 4. ročník študijných odborov) – súťažilo 7 žiakov.

Čítať ďalej...

Exkurzia v Nových Zámkoch - IVAR SK

Dňa 14.11.2019 sa žiaci 2.C a 3.D triedy profesie inštalatér pod vedením majstra odborného výcviku zúčastnili exkurzie v školiacom stredisku firmy IVAR SK, spol. s.r.o. v Nových Zámkoch.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o