.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrezentácia - Ariston

Dňa 5.10.2021 sa žiaci II.D, učebného odboru inštalatér, zúčastnili prezentácie firmy ARISTON, ktorá je svetovým lídrom v oblasti ohrevu vody a vykurovania. Ponúka ľuďom na celom svete výrobky s talianskym dizajnom, ktoré sú efektívnym a vysoko kvalitným riešením pre ich pohodlie.

Čítať ďalej...

Exkurzia v predajni ochranných pomôcok a odevov

Žiaci učebného odboru inštalatér 2 .ročník v rámci úvodných školení BOZP navštívili spoločnosť a predajňu  4 safety s. r. o, kde sa oboznámili so širokým sortimentom ochranných pracovných pomôcok a odevov. Cieľom používania ochranných pomôcok a odevov je chrániť zdravie pri práci.

Čítať ďalej...

Exkurzia v odbore inštalatér

Dňa 20. 9. 2021 sa žiaci učebného odboru 3678 H Inštalatér zúčastnili na exkurzii v odbornej inštalatérskej predajni KVIP - KÚRENIE, VODA, INŠTALÁCIA, PLYN. Táto veľkoobchodná predajňa zabezpečuje široký sortiment inštalačného materiálu pre kúrenie, vodu, plyn a sanitárnu techniku . Levická predajňa KVIP patrí do celoslovenskej siete predajní. Žiaci sa oboznámili so širokým inštalatérskym sortimentom, s ktorým sa nemali možnosť doteraz stretnúť.

Čítať ďalej...

Návšteva Tekovskej knižnice v Leviciach

„Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”

Charles William Eliot

Čítať ďalej...

Odborná prezentácia v odbore stolár

Dňa 21. 9. 2021 nás navštívil na odbornom výcviku obchodný zástupca firmy  Felder zo Zlatých Moraviec. Predstavil nám drevoobrábacie stroje pre prácu stolára. Na prezentácii firmy sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka odboru stolár a pedagógovia Ing. Roman Žáček a MOV Bc. Ľudovít Gálik. 

Čítať ďalej...

September v MK výrobných remesiel

Odbor inštalatér

Začiatkom septembra žiaci učebného odboru 3678 H inštalatér v cukrárni našej školy demontovali starý spotrebič - pračku a následne montovali a zapájali novú pračku. Sami sa presvedčili, že najmä pri starých rozvodoch môžu prísť / a aj boli/ rôzne komplikácie a nie je to len rýchle zapojenie pár hadíc. Po umiestnení a vycentrovaní nového spotrebiča žiaci urobili skúšku tesnosti a aj funkčnosti pračky spustením do prevádzky.

Čítať ďalej...

Biela pastelka 2021

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Bola založená 7. apríla 1990. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska.

Čítať ďalej...

Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP – „Opened for Europe“ odborná stáž žiakov – 3.

V období 6. až 17. septembra  2021 sme zrealizovali posledný turnus odbornej stáže 10 žiakov našej školy na pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola inou formou odborného výcviku, s rovnakou dotáciou hodín, v reálnom prostredí profesionálnych firiem, kde desať žiakov pozorovalo organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy a precvičovali, nacvičovali praktické zručnosti vo svojich odboroch štúdia podľa jednotky vzdelávacích výstupov. 2 žiačky učebného odboru kaderník absolvovali odborný výcvik v profesionálnych kaderníctvach pod vedením vysoko profesionálnych kaderníkov- mentorov.  8 žiaci študijného odboru hotelová akadémia absolvovali inú formu odborného výcviku  v kvalitných gastronomických prevádzkach.

Čítať ďalej...

Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž pedagogických zamestnancov v Prahe – 2.

V období 6. až 10. septembra  2021 sme zrealizovali druhý turnus odbornej stáže pedagogických zamestnancov našej školy v profesionálnych pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola pre ďalších 4 pedagogických zamestnancov  veľkou príležitosťou pozorovať organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy práce, špeciálne softvérové programy vo firmách a zapojiť sa do nového pracovného tímu a pracovného prostredia firiem.

Čítať ďalej...

Otvorenie školského roka 2021-2022

Milí žiaci a rodičia, školský rok sa nezadržateľne blíži. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 02. septembra 2021 v pridelených učebniach podľa priloženého organizačného zabezpečenia. V priestoroch školy je povinné prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie pravidla R-O-R. V novom školskom roku vám prajeme veľa študijných úspechov.

Info na stiahnutie:

Informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021

Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o