.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSúťaž BARISTA JUNIOR 2. ročník – školské kolo

Dňa 14.2.2019 sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnil druhý ročník školskej súťaže v príprave kávy. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci žiaci našej školy. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Nikola Bontová žiačka IV.H, ktorá reprezentuje našu školu v baristických súťažiach, Bc.Dana Mizeráková a zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Iveta Pomothyová. Súťažiacimi boli žiaci: Diana Hroncová I.H, Martina Bontová I.H, Alexandra Kráľová II.H, Diana Kováčová II.H. Žiaci v priebehu 12minút mali pripraviť2 espressá,  2 cappuccina a 2 miešané nealkoholické nápoje, ktorých súčasťou bolo espresso.

Čítať ďalej...

Live Cooking II.

Hotel Sitno patrí do prvej slovenskej siete Trinity hotels. Naša škola s veľkou vďakou prijala  ponuku manažmentu hotela na spoluprácu.V spolupráci s hotelom sme pripravili so žiakmi učebných odborov a so študentmi hotelovej akadémii  metodické dni  gastronómie. Boli zamerané predovšetkým na nové trendy v technologickej úprave pokrmov. Žiakom sa venoval celý deň chef manager výrobného  strediska hotela  p. Miloš Szalay. Spolu so svojimi kolegami,  špičkovými kuchármi, pripravovali v skupinách so žiakmi menu, vyskúšali si zručnosti  v nových    spôsoboch úpravy pokrmov. Naučili sa, čo je fermentácia, výroba jedlej špongie a čipky.

Čítať ďalej...

Naj Nevesta 2019

Street Bride téma xx. ročníka súťaže Naj nevesta pre kaderníkov, vizážistov, kozmetikov, jednotlivcov, tímy, priniesla veľa inšpiratívnych nápadov. Zúčastnili sme sa ako škola a reprezentovali nás žiaci v učebnom odbore kaderník, v kategórii pánsky strih Adám Klucska, v kategórii dámsky výčes Alžbeta Plevová a Erika Lakatošová. Modelmi na tvorbu účesov im boli spolužiaci Jiří Veisz, Tatiana Halmová, Nikoleta Palušková. Veríme, že naši súťažiaci získali nové cenné skúsenosti a ďakujeme za reprezentáciu školy.

PaedDr. Iveta Pomothyová 

Fotogaléria

 

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

30. výročie Nežnej revolúcie sa stalo nosnou témou XXI. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorej krajské kolo sa uskutočnilo 7. februára 2019 na Gymnáziu vo Vrábľoch.  Svoje vedomosti, zručnosti a postoje k tejto téme prezentovalo 38  stredoškolákov a stredoškoláčok z Nitrianskeho kraja.
Olympiáda ľudských práv je dobrovoľná záujmová činnosť, ktorá je súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu na školách.

Čítať ďalej...

Exkurzia - AQUA THERM - NITRA

Dňa 6. februára 2019 sa žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru  profesie inštalatér zúčastnili exkurzie AQUA THERM- NITRA, ktorý sa konal už 20 krát ako Medzinárodný odborný veľtrh  vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej,  meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Bol to najväčší veľtrh v histórií v oblasti TZB – technické zabezpečenie budov, ktorého sa zúčastnilo  211  vystavovateľov  zo 7 .štátov sveta.

Čítať ďalej...

Stredoškoláci do sveta

Dovoľujeme si uviesť do pozornosti Grantový program Nadácie Tatra banky s názvom „Stredoškoláci do sveta“, prostredníctvom ktorého nadácia podporuje najlepších slovenských študentov  gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.

· finančný grant do výšky max. 1 500 € na pokrytie nákladov s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami, alebo so štúdiom na polrok alebo celý školský rok,

· cieľová skupina študenti druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na gymnáziu, alebo SOŠ s maturitou,

· v predchádzajúcom ukončenom ročníku študijný priemer 1,5,

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky v stredu 15.3.2019 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24:00 hod. predložené prostredníctvom online formuláru na jej webovej stránke.

Ďalšie informácie súvisiace i s údajmi čo má obsahovať žiadosť sú dostupné na http://mladez.sk/ponuka/grantovy-program-stredoskolaci-do-sveta/

Anjelské Vianoce

Prisnil sa mi krásny sen, celkom krátko, chvíľočku len ... Týmito slovami sa začal dňa 21. decembra 2018 vianočný program s názvom ANJELSKÉ VIANOCE. Programom nás sprevádzali dvaja anjeli – Paťka Kakarová a Frederika Hubačeková. Snívali sen o zdraví, rodine, priateľstve, láske a šťastí. Týmto hodnotám bol venovaný aj program. Pieseň Sen od Barbary Haščákovej zaspievala Anička Menyheiová. Skladba storočia Angels zaznela v podaní Alžbetky Plevovej. K Vianociam patrí romantika a k romantike valčík. Krásny zamilovaný valčík zatancovali Kiko, Janko, Saška a Laura. Zdravie ako najcennejšiu hodnotu si musí každý z nás chrániť.

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí

14. 12. 2018 sme privítali v priestoroch Strednej odbornej školy služieb školy na Záhradnej ulici záujemcov o štúdium v učebných a študijných odboroch. Deviataci, ale aj ôsmaci zo základných škôl  z celého okresu sa oboznámili s podmienkami štúdia na našej škole, kde im naši žiaci v jednotlivých triedach predviedli svoje zručnosti a vedomosti.

Čítať ďalej...

Každé jedno dieťa si zaslúži detstvo, budúcnosť, nádej...

1,4 milióna detí v Južnom Sudáne, Nigérii, Somálsku a Jemene trpí hladom.  Výnos z tohtoročnej zbierky organizácie UNICEF bude využitý na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou.

Čítať ďalej...

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž, pozostáva z písomnej a ústnej časti. Usporadúva sa v troch súťažných kolách - školské, krajské a celoštátne. Jej cieľom je posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou so zvláštnym zreteľom na ochranu a zabezpečenie základných ľudských práv. Nosná téma XXI. ročníka Olympiády ľudských práv znie: 30. výročie Nežnej revolúcie.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk