.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Predsedníčka:

Alexandra Kráľová (V.H)

Členovia:

Nikolas Wuchinger (I.D)
Natália Andrušková (II.C)
Karolína Valkovičová (III.C)  
Martina Bradová (I.H)                      
Peter Petráš (II.H)
Jakub Mumper (III.H)
Jessica Kováčová (IV.H)
Kitti Katóová (I.KGO)
Timotej Ďurovič (II.KGO)
Angelika Salaiová (III.KG)
Barbora Šuranská (IV.K)

Štatút žiackej školskej rady

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení o niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

 

Článok I.
Základné ustanovenie

1.Stredná odborná škola služieb
Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice

Čítať ďalej...

Aktivity

Stretávame sa raz do mesiaca v školskej knižnici.

Naše pravidelné aktivity:

•    Cloth
•    Imatrikulácia
•    Zbierka Biela pastelka
•    Zbierka Hodina deťom
•    Zbierka Deň narcisov
•    Zbierka Modrý gombík
•    Súťaž vo vianočnej výzdobe jednotlivých tried
•    Rôzne besedy, divadelné predstavenia a výlety

Ak máte nejaké zaujímavé nápady, podnety a chcete sa s nimi podeliť, pridajte sa k nám. Radi vás privítame.

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o